Pozvánka – webinár rozhodcov, špecialistov a kontrolórov 30.9. a 1.10.2021

Vážení rozhodcovia a špecialisti,

Slovenský krasokorčuliarsky zväz bude organizovať blok dvoch online webinárov pre rozhodcov a špecialistov. Hoci sa pravidlá pre kategórie sólo a športové dvojice nezmenili, vzhľadom k tomu, že sa v minulej sezóne nepretekalo, potrebujeme si obnoviť všetko potrebné k tomu, aby sme boli kompetentnými odborníkmi a adekvátne rozhodovali.

Prvý blok sa bude konať 30.09.2021 o 17,00.  Je určený rozhodcom.  

Druhý blok sa bude konať 1.10.2021 o 17,00 a je určený špecialistom a kontrolórom.

Účastníci sa musia prihlásiť zaslaním emailu na adresu: iveta.benzova@gmail.com  (meno, priezvisko, klub), zaplatiť poplatok v sume 5 eur do 27.09.2021 na číslo účtu:

IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

VS: 3009011021

Rozhodcovia, ktorí sú zároveň aj kontrolórmi, platia iba jednu platbu, t.j. 5 eur.

Pre rýchlejšiu identifikáciu platby prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, VS.  Webinár bude organizovaný prostredníctvom platformy Google meet.

Tešíme sa na vašu účasť.

V mene RK Lenka Bohunická

Powered by WordPress and Bootstrap4