Posledná rozlúčka s Igorom Prokopom

Milí športoví priatelia, 

s veľkou ľútosťou Vám oznamujeme, že nás dňa 15.6.2022 navždy opustil náš priateľ, dlhoročný kontrolór a rozhodca, pán Ing. Igor Prokop.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok 17.6.2022 o 13:00 v Dome smútku v Martine. 

Za všetkých členov slovenského krasokorčuľovania vyslovujeme rodine a blízkym úprimnú sústrasť. 

Powered by WordPress and Bootstrap4