Profil verejného obstarávateľa

Slovenský Krasokorčuliarsky Zväz je verejným obstarávateľom podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov a poskytovanie služieb realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Slovenský Krasokorčuliarsky Zväz
Sídlo: Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
IČO: 31805540
DIČ: 2021593673

Aktuálne výzvy

Predmet obstarávania Dátum

Archív výziev

Predmet obstarávania Dátum
Výzva – rozhodcovská technika 28.10.2015
Výzva – rozhodcovská technika 28.10.2013

Ukončené verejné obstarávania

Predmet obstarávania Dátum
Powered by WordPress and Bootstrap4