Vyúčtovanie dotácie

Informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu
(Zákon o športe § 65, ods. 6)
Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company