Pilotný projekt MŠVVaŠ SR – Športové poukazy

 Vážené dámy a páni,
v prílohe Vám zasielam list generálneho riaditeľa sekcie štátnej starostlivosti o šport s výzvou na zapojenie do pilotného projektu športové poukazy. Verím, že sa do tohto projektu zapojíte a teším sa na spoluprácu.
 

S úctou
 
Mgr. Peter Melek
odbor koncepcií a financovania športu
sekcia štátnej starostlivosti o šport
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel. +421(0)2 5937 4167
Mob.+421(0)940 894 659

 Vyzva na zapojenie sportovych klubov_sportove poukazy

 Príloha č. 1 Školy zapojené do pilotného projektu športových poukazov

Príloha č 2 Zoznam krajských koordinátorov

Powered by WordPress and Bootstrap4