Category Archives: 2011

Sezóna 2011/2012

 Konečné poradie Slovenského pohára pre sezónu 2011 / 2012

Zápisnice TMK rok 2011

ZÁPISNICE TMK 2011

Poskytnutie dotácie v oblasti športu

 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2012

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2011

Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií na účel „Športová príprava vybraných športovcov“ v roku 2012

Pilotný projekt MŠVVaŠ SR – Športové poukazy

 Vážené dámy a páni,
v prílohe Vám zasielam list generálneho riaditeľa sekcie štátnej starostlivosti o šport s výzvou na zapojenie do pilotného projektu športové poukazy. Verím, že sa do tohto projektu zapojíte a teším sa na spoluprácu.

Dokumenty 2010/2011

Typ   Názov Dátum
Súťažný poriadok 2011-2012 19.10.2011
 Organizačné pokyny k registrácii členov SKrZ pre sezónu 2010/11  12.09.2010 

Zápisnice TK 2011

 

 Slov.pohár – nominácie 2011-2012 07.11.2011
 Prestupy a hosťovania 2011-2012 17.10.2011
  Pokyny k registrácii 2011-12 01.09.2011
  Tlačivá 01.09.2011
 Prihláška člena 01.09.2011
 Pozvánka na seminár – školenie TC 2011 29.07.2011

Športový kalendár 2010/2011

Umiestnený športový kalendár pre sezónu 2010 / 2011…

Powered by WordPress and Bootstrap4