Dodatočný seminár trénerov I. II. III. triedy

TMK  v spolupráci s VV SKrZ uskutoční dodatočný seminár trénerov I. II. III. triedy, zameraný na výmenu trénerských preukazov a potvrdenie výkonnostných tried trénerov podľa novej akreditácie v súlade s rozhodnutím MŠ SR č.od-2009-32540/45089-2:10

  Seminár trénerov 2012

Powered by WordPress and Bootstrap4