Uznesenie Rady predsedov SKrZ

Uznesenie Rady predsedov SKrZ konanej dňa 22.09.2012 v Ružomberku

 Uznesenie RP 2012

Powered by WordPress and Bootstrap4