ME 2013, Záhreb

Vážení členovia SKrZ,
 
s veľkou pýchou blahoželáme našim reprezentantom, ktorí na ME 2013 v Záhrebe (CRO) dosiahli super výsledky. V kategórii tanečných párov Federika Testa a Lukáš Csolley sa umiestnili na krásnom 17 mieste a v kategórii žien sa Monika Simančíková umiestnila na 15 mieste. Ďakujeme a je to veľká česť pre nás všetkých mať takéto postavenie v Európe. VV SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4