Zmeny pravidiel po kongrese ISU v Dubline

55. riadny kongres ISU, ktorý sa konal 9.-13.6. v Dubline prerokoval viac ako 400 návrhov zmien stanov, všobecných, špeciálnych a technických pravidiel korčuľovania. Niektoré zásadnejšie zmeny pravidiel (napr. zjednotenie dĺžok jázd mužov a žien) boli kongresom odmietnuté, iné boli schválené.

Kým ISU vydá nové znenia “Constitution and General Regulations 2014” a “Special Regulations & Technical Rules – Single & Pair Skating and Ice Dance 2014”, tu je stručný sumár zmien ktoré sú najpodstatnejsšie pre slovenské krasokorčuľovanie:

  • Zaviedlo sa obmedzenie na opakovanie rovnakých skokov aj na dvojité skoky, t.j. (v juniorských a seniorských kategóriách) sa teraz aj akýkoľvek dvojitý skok môže predviesť len 2-krát, pričom jeden krát musí byť súčasťou kombinácie alebo sekvencie.
  • V prípade ak bol ten istý skok opakovaný 2-krát (bez kombinácie alebo sekvencie), druhé opkaovanie získa len 70% hodnoty skoku.
  • Horná veková hranica kategórie novice bola vrátená na 15 rokov, vek partnera v juniorských pároch/tancoch bol vrátený na 21 rokov
  • Skrátil sa časový limit do ktorého musí pretekár zaujať úvodnú polohu z 1 minúty na 30 sekúnd. Prekročenie toho limitu, bude penalizované zrážkou 1 bod. Ak pretekár nezaujme polohu ani do 1 minúty, bude (tak ako platilo doteraz) diskvalifikovaný.
  • Bola zakázaná akákoľvek reklama (vrátane loga/názvu výrobcu) na korčuliach. Výnimku tvoria iba označenia výrobcu na opätku topánky alebo gravírované na noži. Tento zákaz bude platný ale až od sezóny 2015/2016
Powered by WordPress and Bootstrap4