Zmena na poste Generálneho Sekretára

S účinnosťou od 25.11.2014 sa generálnym sekretárom Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu stáva

Mgr. Ľubomíra KOŽANOVÁ.

Pri tejto príležitosti prichádza aj k zmene email adresy sekretára na gs@kraso.sk resp. slovakskating@kraso.sk.

Telefónne číslo +421 918 791 227 ostáva v platnosti.

Powered by WordPress and Bootstrap4