Workshop “Stres a emócie”

Pre záujemcov najmä z radov krasokorčuliarov a trénerov dávame do pozornosti workshop z názvom “Zvládanie stresu a práca s emóciami vo vrcholovom športe”.

Pozvánka: Workshop “stres a emócie”

Powered by WordPress and Bootstrap4