ISU Seminár Frankfurt 2016

Slovenský krasokorčuliarsky zväz dáva do pozornosti ISU Communication 1988 a dovoľuje si vyzvať záujemcov o nižšie uvedené semináre aby zaslali svoje žiadosti spolu s príslušným dokumentom uvedeným v ISU Communication na sekretariát SKrZ najneskôr do 30.3.2016.

1. Re-certifikácia ISU / medzinárodných technických kontrolórov a technických špecialistov
2. ISU Seminár pre získanie kvalifikáce medzinárodného technického kontrolóra / technického špecialistu
3. ISU Seminár pre získanie kvalifikáce ISU technického kontrolóra / technického špecialistu
4. ISU Seminár pre národných technických kontrolórov / technických špecialistov v kategórii synchronizované korčuľovanie
5. ISU Seminár pre získanie kvalifikácie medzinárodného rozhodcu
6. Seminár pre Data a Replay operátorov
7. Seminár programových komponentov
Powered by WordPress and Bootstrap4