Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v krasokorčuľovaní

TMK si Vás dovoľuje pozvať na školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v krasokorčuľovaní – časť
špecializácia.
Dátum konania: 10. – 12.5.2019
Miesto konania: Košice
Organizátor: TMK 
Poplatok: 80 EUR
Variabilný symbol: 052019
Garant: Končoková Silvia, Töcziková Hana
Prihlášky a úhrada poplatku do 20.04.2019

1. Prihlášky na školenie je potrebné zaslať do 20.04.2019 na adresu: skoncokova@gmail.com a v kópii na hanatoczik@centrum.cz.
2. Poplatok je potrebné zaslať na č. účtu IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 a do správy pre
prijímateľa uviesť meno a priezvisko, variabilný symbol – uvedený v tabuľke a potvrdenie o úhrade zaslať na adresu slovakskating@kraso.sk a hospodar.kraso@gmail.com. Bez uhradenia poplatku
nie je možné sa školenia zúčastniť.
3. Účasť na školení je na vlastné náklady.
4. Podmienkou účasti na školení je byť členom SKrZ.
5. Časový program Vám bude zaslaný po uzávierke prihlášok, predpokladaný začiatok 10.5.2019 o 14:00.

PaedDr. Silvia Končoková, PhD.
Člen TMK

Pozvánka na školenie trénerov

Powered by WordPress and Bootstrap4