Začatie disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 05.04.2019 začala disciplinárne konanie podané pani Mgr. Máriou Lörinčíkovou proti Silvii Končekovej KK Iskra Banská Bystrica. (Viď. príloha).

 Podnet na DK

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4