Seminár pre rozhodcov, špecialistov a technických kontrolórov

Dátum konania:  07.09.2019
Miesto konania:  DOM ODBOROV, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Čas: od 11:00- 17:00
Účastnícky poplatok: 5 EUR na účet:  SK04 0200 0000 0017 8827 9653
Variabilný symbol: 07092019
Do poznámky pre príjemcu uveďte meno účastníka seminára.

Program:

  1. Vyhodnotenie sezóny 2018/2019
  2. Hodnotenie v kategórii športové dvojice (A. Simančíková)
  3. Aktuálne zmeny v rozhodovaní pre nasledujúcu sezónu (Bohunická)
  4. Aktuálne zmeny pre technický panel (Drnzíková)
  5. Praktické ukážky s komentovaným hodnotením spoločne – špecialisti, kontrolóri aj rozhodcovia (riadená spoločná diskusia)
  6. Odovzdanie certifikátov absolventom školenia, ktorí robili skúšky v roku 2018
  7. Individuálne konzultácie nominácií rozhodcov a špecialistov pre Slovenský pohár v sezóne 2019/2020 (Benzová)     

Tešíme sa na aktívnu účasť a spoločné stretnutie.

Powered by WordPress and Bootstrap4