Valné zhromaždenie SKrZ, 26. júna 2021, Zvolen

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2021 (v sobotu) v hoteli Poľana, adresa: Námestie SNP 64, 960 01 Zvolen.

 

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30


Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ
Návrh programu VZ SKrZ 2021
Rokovací poriadok VZ SKrZ
Volebný poriadok
Uznesenia z Valného zhromaždenia SKrZ
Správa Volebnej komisie
Správa Mandátovej komisie
Schválený rozpočet nákladov a výnosov na rok 2021
Zápis z Valného zromaždenia SKrZ


Zoznam materiálov na VZ SKrZ
Materiály 2020
Návrh na úpravu Stanov SKrZ
Návrh na úpravu Stanov a Disciplinárneho poriadku SKrZ
Návrh na úpravu Ekonomickej smernice SKrZ
Návrh Registračného poriadku
Návrh súťažného kalendára 2021/2022
Návrh TK – Zrušenie registračných preukazov SKrZ a ich nahradenie
Návrh uznesenia Forma predkladania návrhov na VZ SKrZ
Návrh Uznesenia VZ SKrZ – konzervatívne zhodnotenie
Návrh Uznesenia VZ SKrZ – stanovenie počtu delegátov
Návrh zmien Disciplnárneho poriadku SKrZ
Návrhy na úpravu Stanov a smerníc SKrZ VZ 26062021
Návrh TMK a TK – Súťažný poriadok
Návrh Súťažného poriadku 2021/2022
Plán úloh SKrZ pre rok 2021
Plnenie úloh SKrZ pre rok 2020
Návrh rozpočtu nákladov a výnosov pre rok 2021
Porovnanie rozpočtu nákladov a výnosov – plán, skutočnosť 2020 a návrh 2021
Komentár k plánu rozpočtu pre rok 2021
Správa kontrolóra na VZ SKrZ 26.6.2021
Správa KRS na VZ SKrZ 26.6.2021
Správa k plneniu plánu za rok 2020
Výročná správa SKrZ 2020
Výročná správa SKrZ a výrok audítora – scan
Správa DK SKrZ


Powered by WordPress and Bootstrap4