Pozvánka – webinár trénerov, 2. blok

Vážení tréneri!

Radi by sme Vás infomovali o konaní 2. bloku webináru s názvom: Optimalizácia športového výkonu a efektívne zvyšovanie výkonnosti v krasokorčuľovaní.

Termín : 02.10.2021 (sobota) čas od 7:45 do 12:00

Obsah :

Základy fyziológie a diagnostiky (doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.) 8:00 -8:55
(aké zaťaženie kedy/ pre akú vekovú kategóriu, na ktoré záťažové parametre sa zamerať+diagnostika)

Psychológia športu (Mgr. Miroslava Rošková, PhD.) 9:00 – 9:55
(psychologická príprava počas jednotlivých cyklov- ideomot. tréning, motivácia, pochvala, ako zvládať stresové a záťažové situácie)

Teória a didaktika športu (prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.) 10:00 -10:55
(zložky šport.tréningu, objemy tréningového zaťaženia v jednotlivých cykloch, zložky šp. prípravydeterminujúce pre šp. výkon, senzitívne obdobia na rozvoj kond. a koord.schopností)

Diagnostika trénovanosti ( Mgr. Juraj Kreminický, PhD.) 11:00 -11:55
(základne gymnastické cvičenia na spevnovanie, posilňovanie a rozvoj flexibility, ako a kedy ich zaradovať
do TP)

Webinár bude realizovaný prostredníctvom platformy MS Teams, všetky podrobné informácie boli zaslané jednotlivým prihláseným trénerom prostredníctvom mail. adries.

Tešíme sa na vašu účasť
TMK

Powered by WordPress and Bootstrap4