Category Archives: Technická komisia

Zápisnica TK 1/2016

Zápisnica zo zasadnutia Technickej komisie, konaného 5.2.2016 v Žiline

Súťažný poriadok pre sezónu 2015/2016

Súťažný poriadok a prvky krátkych programov a voľných jázd pre sezónu 2015/2016.

Pozor na niektoré zmeny obsahu a dĺžky v chlapčenských kategóriách !

Zápisnica TK 2/2015

Zápisnica zo zasadnutia Technickej komisie, konaného 27.6.2015 v Bratislava

Prestupy a hosťovania pre sezónu 2015/2016

Vážení členovia SKrZ,

vzhľadom na to, že Valné Zhromaždenie v máji 2014 schválilo viacero zmien registračných a prestupových smerníc a dôležité termíny z hľadiska riadnych prestupov a hosťovaní sa blížia, Techincká Komisia pripravila zjednodušený prehľad termínov a úkonov, ktoré musia byť vykonané, aby prestupy a hosťovania prebehli hladko. Dôrazne upozorňujeme, že TK bude vyžadovať naplnenie všetkých úkonov tak ako to ukladá Prestupový poriadok, preto im venujte primeranú pozornosť.
V prípade nejasností kontaktujte členky TK Katarínu Kelschovú, resp. Helenu Zamborskú.

Ukončenie prevádzky starej e-mail adresy SKrZ

Upozornenie:

Oficiálna e-mailova adresa sekretariátu SKrZ je od 1.12.2014 slovakskating@kraso.sk.
Prechodné obdobie starej adresy skrz@sztk.sk bolo ku dňu 31.3.2015 ukončené, od 1.4.2015 je v prevádzke už len nová adresa slovakskating@kraso.sk.

Testy výkonnosti

Testy výkonnosti – Ružomberok

Zimný štadión
Čremošná 8181/8
034 06 Ružomberok

Termín testov: 8.3.2015
Uzávierka prihlášok: 4.3.2015

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára 2014 / 2015

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára ako kritérium na postup na Majstrovstvá SR, podľa hlavy II, bod 2. Súťažného Poriadku SKrZ pre sezónu 2014 / 2015.

ISU Seminár pre trénerov a športové dvojice

Slovenský krasokorčuliarsky zväz dáva do pozornosti ISU Communication 1931 zo dňa 13.2.2014 a dovoľuje si vyzvať záujemcov o Development Seminár pre trénerov a športové dvojice aby zaslali svoje žiadosti na sekretariát SKrZ najneskôr do 10.3.2015.
Powered by WordPress and Bootstrap4