JGP Austria 2012

Na Junior Grand Prix v Linze (AUT) mala SR zastúpenie v kategórii žien, kde Monika SIMANČÍKOVÁ  vo veľmi ťažkej konkurencii sa z 31 štartujúcich umiestnila celkove na 11 mieste (120,33 bodov). Po Krátkom programe bola na 13 mieste (39,62 bodov). Súťaž vyhrala Elena Radionová (RUS).
V kategórii mužov Marco Klepoch sa umiestnil na celkovom 16 mieste (105,99 bodov) z 22 štartujúcich. Po krátkom programe bol tiež na 16 mieste ((39  ,93 bodov)

Monika Simančíková – Krátky program TSS 39,62;TES 22,99; PCS 18,63
(GOE od rozhodcov)
2A               1x+2;6x+1;2×0
3F                9x-3
FCSp4          1x+1;8×0
3S+Combo    9x-3
CCoSp4        1x+2;8x+1;1×0
StSq3           4×1;5×0
LSp3             1x+2;6x+1;2×0
Program Components
SS                4.5-5.25
Trans            3.75-5.25
Perf/Exec      4.0-5.5
Choreo          4.25-5.25
Interp.           3.75-5.5
Deductions (Fall)  -2
Free Program
2A                1x+2,2x+1;5×0;1x-1
3F                 1x+1;5×0;3x-1
3T+2T           1x+2;8x+1
3Lo                4×0;5x-1
LSp3             3x+2;6x+1
3S+2T           1x+2;7x+1;1×0
3T                 9x-3
3S                 1x-1;8x-2;1×0
FCCoSp3       9×0
StSq2            8x+1;1×0
SCoSp4         8x+1
Program Components
SS                4.75-5.25
Trans            3.5-5.0
Per/Exec       4.5-5.25
Choreo          4.5-5.0
Int                 3.75-5.0
Deduction (Fall)     -1

Srdečne blahoželáme obom reprezentantom k dosiahnutým výsledkom. Obzvlášť Monika naozaj podala veľmi bojovný výkon vo voľnej jazde. Marco sa vyrovnával s nie celkom doliečeným zranením  a naozaj podal veľmi slušný výkon.  Blahoželáme.

Mária Hrachovcová, predsedníčka SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4