Category Archives: DOKUMENTY

Karol Divín oslavuje 85 rokov

Patril k najlepším krasokorčuliarom svojej generácie, hoci v detstve ho lákal futbal a tenis. Je spätý so Strednou Európou, no dlhší čas žil aj v Kanade. Držiteľ striebornej medaily zo zimných olympijských hier 1960 v Squaw Valley KAROL DIVÍN oslavuje v pondelok 85. narodeniny. V súčasnosti žije v Brne, a ochotne súhlasil s telefonickým rozhovorom.

Ako žijete v týchto zvláštnych časoch?

Cítim sa výborne, no mám ťažkosti s chôdzou. Používam francúzske barly, keď potrebujem niekam ísť, ale zvládnem len kratučkú vzdialenosť.

Poobede si idem ľahnúť, ale doobeda vylúštim nejakú krížovku alebo si pozriem niečo v televízii. Sledujem športové prenosy, ale futbalu teraz nie je veľa, ani ŠK Slovan si nemôžem pozrieť. Sledujem aj zjazdové lyžovanie, Ester Ledeckú. Eva Samková ide na tom snouborde, veľmi šikovne sa prehupuje cez tie vlny! Pred rokmi som ani nevedel, čo je biatlon, teraz však pozerám aj to.

Sledujete aj krasokorčuliarske dianie? Hoci momentálne sa konajú len menšie preteky a aj seriál Grand Prix sa uskutočnil v pozmenenej podobe.

Nie je veľa možností. Ani v Amerike nie sú súťaže. Pôsobí tam náš borec, Michal Březina, ale majstrovstvá Európy zrušili, takže nič nie je vidieť. Majstrovstvá sveta sú naplánované na marec, to by sa ešte mohlo stihnúť, ale mám pochybnosti.

Celý článok si môžete prčítať TU.

Zdroj: sportnet.sme.sk
Autor článku: Titanilla Bőd

Vo veku 97 rokov nás opustila Fedora Kalenčíková

Fedora Kalenčíková sa narodila 15. júna 1923 v Novom Meste nad Váhom. Jej otec Rudolf Kalenčík bol podnikateľ, obchodník s južným ovocím. Už odmalička sa prejavovala ako temperamentné dieťa, no možností v jej ranných rokoch v Novom Meste veľa nebolo, deti boli odkázané len na zamrznutý Váh.

Miestny záhradník, pán Fialka, v zime postriekal záhradu vodou a vytvoril tak ľadovú plochu, na ktorej sa dalo bezpečne korčuľovať.

Keď mala Feda asi 5 rokov otec jej kúpil korčule a požiadal synovca, ktorý patril k prvým novomestským hokejistom, aby zobral jeho dcéru na ľad. Feda sa veľmi rýchlo naučila korčuľovať, no keď začala vymýšľať figúry, pri čom často padala, povedal jej bratranec pred otcom, že nová Sonja Henie z nej nebude. Feda sa zaťala a na klzisko odmietala chodiť. Keď ale nastúpila do školy, vrátila sa na ľad so spolužiačkami. 

Otec keď spozoroval, že má talent zvažoval. Južné ovocie sa v malom meste veľmi nepredávalo, rozhodol sa obchod presťahovať do Prahy. 

Praha ako hlavné mesto vtedajšieho Československa mala už veľký zimný štadión na Štvanici. Feda mala vtedy 10 rokov. Keď prvýkrát vstúpila do priestorov zimného štadióna bola nadšená. S obdivom sledovala skúsených krasokorčuliarov z vysokoškolského klubu a snažila sa ich napodobňovať. Neskôr sa odvážila podliezať povraz, ktorý oddeľoval plochu pre verejnosť od plochy, kde trénovali pretekári. Ich tréner ju pozoroval a keď videl aká je šikovná prehovoril s rodičmi, aby ju prihlásili do krasokorčuliarskeho klubu.

Feda potom denne ešte pred školou a večer znovu  trénovala. O rok neskôr v roku 1934 už štartovalana prvých oficiálnych pretekoch juniorov. Medzi nádejnými krasokorčuliarmi bola najlepšia. O dva roky  už vystúpila na najvyšší stupienok, stala sa juniorskou majsterkou Československa. 

(Na snímke 10 ročná Fedora Kalenčíková s neskorším prezidentom Českého krasobruslařského svazu a členom Technickej komisie ISU Josefom Dědičom)

(Na snímke Fedora Hvizdak-Kalenčíková ako 77 ročná)

Pred začiatkom vojny s ohľadom na politickú situáciu sa Kalenčíkovci rozhodli vrátiť na Slovensko. Rodina sa presťahovala do Bratislavy. Podmienky pre ďalšie napredovanie nádejnej krasokorčuliarky sa zhoršili. Bratislava nemala zimný štadión. Fedin otec začal obchádzať členov bratislavskej mestskej rady a začal presviedčať, že Bratislava štadión potrebuje. Ako erudovaný obchodník vedel už i o pozemku na Tehelnom poli, kde by sa mohol štadión postaviť. Za podpory športových klubov i mesta Bratislavy sa 28.októbra 1939 začalo stavať.

Feda naďalej pretekala a od roku 1937 do roku 1947 si ani raz nedala zobrať titul majsterky Slovenska. Už ako štrnásťročná reprezentovala na Majstrovstvách sveta v Londýne, kde zaujala manažérov americkej profesionálnej Ice Show, ktorí jej ponúkli výhodnú zmluvu, no jej otec ju rázne odmietol.

V roku 1948 reprezentovala ČSR na pretekoch vo Viedni, odkiaľ sa už nevrátila. Vycestovala do USA a dnes žije spolu so svojím manželom  v New Yorku. V Amerike začala Feda znovu trénovať, neskôr sa stala trénerkou amerických krasokorčuliarov 

Pani Fedora Hvizdak – Kalenčíková navštívila Československo znovu až v roku 1993 ako čestný hosť pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní v Prahe, v roku 2001 bola hosťom  organizátorov na Majstrovstvách Európy v Bratislave.

Fedora Kalenčíková nás navždy opustila dňa 6.1.2021 v Nemocnici Yale New Haven Hospital v USA po krátkej chorobe vo veku 97 rokov. 

Najväčšie úspechy

Majstrovstvá sveta :

Londýn 1937 – účasť

Majstrovstvá ČSR juniorov:

1936 – 1.miesto

Majstrovstvá Slovenska:

1937 – 1947 – 1.miesto 

zdroj: https://krasonm.wixsite.com/krasonm/about2

Zápisnica TMK č. 1/2021

Zápisnica TMK č. 1/2021

Antidopingové materiály

 

 

 

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).
Svetový antidopingový kódex 2021 (svk verzia)
World antidoping code 2021 (eng verzia)

Čo je doping? 

Doping je definovaný ako porušenie jedného alebo viacerých antidopingových pravidiel uvedených v článkoch Kódexu 2.1 až 2.11.

Podľa Kódexu je povinnosťou športovca ovládať antidopingové pravidlá a vedieť, čo znamená ich porušenie. Porušenie antidopingových pravidiel neznamená len „pozitívny test“, ktorý Kódex definuje ako nepriaznivý analytický nález. Porušením antidopingových pravidiel je napríklad aj držba zakázaných látok alebo používanie zakázaných metód.

Práva a povinnosti športovca 

Športovec má isté práva a povinnosti:

 • Musí ovládať a akceptovať všetky antidopingové pravidlá.
 • Nesie zodpovednosť za všetky látky, ktoré sa dostanú do jeho tela, čiže za všetko, čo konzumuje a pije, vrátane liekov a doplnkov výživy, ktoré užíva. Základné pravidlo je, čo je v tvojom tele, za to si aj zodpovedný.
 • Musí byť dostupný pre odber vzoriek za účelom dopingovej kontroly.
 • Musí informovať zdravotnícky personál o tom, že podlieha antidopingovým pravidlám a nesmie užiť liečbu obsahujúcu zakázané látky. Taktiež berie na seba zodpovednosť, že každá podstúpená liečba nie je v rozpore s Kódexom.
 • Musí spolupracovať s antidopingovými organizáciami vyšetrujúcimi porušenia antidopingových pravidiel.

Pravidlo miesta pobytu – ADAMS 

ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System – Antidopingový správny a riadiaci systém) je internetový databázový systém vytvorený Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA).

ADAMS – Pravidlá pre športovcov zaradených do NRTP

Umožňuje vkladanie, uchovávanie, zdieľanie a poskytovanie informácií o jednotlivých športovcoch a ich miestach pobytu, dopingových kontrolách, terapeutických výnimkách (TUE) a prípadných sankciách voči športovcom. Táto databáza uľahčuje zdieľanie informácií medzi príslušnými organizáciami, a má za cieľ podporovať účinnosť, efektívnosť a transparentnosť. Tento systém má jednoduché použitie, je dostupný vo viacerých jazykoch a prostredníctvom internetu je dostupný všade na svete 24 hodín denne počas celého roka.

ADAMS – Rýchly sprievodca pre športovcov

Hlavným cieľom informovania o mieste pobytu je uľahčiť mimosúťažné testovanie. Poskytovanie informácií o miestach pobytu umožňuje antidopingovej organizácií lokalizovať športovca pre účely neohlásenej dopingovej kontroly. Takéto testovanie je základom efektívneho antidopingového programu.

Ak je športovec upozornený, že bol zaradený do „Registra pre testovanie,“ znamená to, že musí poskytnúť informácie o svojom pobyte štvrťročne. Informácie zahŕňajú miesta a časy pravidelných činností a známych udalostí (miesto prespávania, tréningu, súťaže, sústredenia, práce…) a jeden 60 minútový časový interval pre každý deň, kedy musí byť športovec k dispozícii pre možné testovanie. Pravidelné činnosti športovca a 60 minútový časový interval musia byť priebežne aktualizované.

Zoznam zakázaných látok

https://antidoping.sk/zakazane-latky-a-metody/

Zoznam zakázaných látok a metód každoročne vydáva Svetová antidopingová organizácia (WADA), pravidelne sa aktualizuje, minimálne raz ročne. Aktualizovaný nový zoznam zvyčajne nadobúda platnosť každý rok 1. januára. Zoznam sa rozdeľuje na látky, ktoré sú trvalo zakázané a na látky, ktoré sú zakázané len počas súťaže (väčšinou v rámci 24 hodín počas súťaže).
Zoznam zakázaných látok a metód 2021 (svk verzia)
Prohibited list 2021 (eng verzia)

Povinnosťou každého športovca je vedieť, ktoré látky a metódy sú zakázané. 

Trvalo zakázaná látka sa nesmie užívať počas celého roka, čiže ani počas tréningu, ani počas súťaže. Napríklad anabolické steroidy sa užívajú počas tréningu a môžu mať dlhotrvajúci efekt na športový výkon alebo maskovacie látky, ktoré sa môžu použiť s cieľom zakrytia užívania iných dopingových látok.

Na druhej strane, užitie látky v období mimo súťaže, ktorá je zakázaná len počas súťaže, sa nepovažuje za porušenie antidopingových pravidiel, pokiaľ daná látka nie je prítomná v tele počas súťažnej dopingovej kontroly. Na upresnenie, mnoho látok môže ostať v tele po dlhý čas. Ak je výsledok dopingovej kontroly pozitívny na látku, ktorú športovec užil mimo súťaže (kedy nebola zakázaná), ale test súťažnej dopingovej kontroly je pozitívny (kedy je zakázaná), športovec porušil antidopingové pravidlá.

Zakázané látky sa môžu nachádzať aj v bežných liekoch, ako sú lieky proti bolesti, lieky proti prechladnutiu a chrípke. SADA preto pripravila online databázu www.zakazanelatky.sk, prostredníctvom ktorej si viete overiť, či daný liek obsahuje zakázanú látku alebo nie. Pre bližšie informácie kontaktuje SADA.

Povolené lieky

Výživové doplnky

Regulácia výživových doplnkov je vo všeobecnosti minimálna. Bežné doplnky ponúkané či už v obchodoch so zdravou výživou alebo internetových obchodoch, neobsahujú zakázané látky, ak nie sú uvedené na etikete výrobku. V posledných rokoch sa pripisuje značný počet pozitívnych testov zle označeným alebo kontaminovaným doplnkom.

SADA v spolupráci s farmáciou pripravila vzdelávací program zameraný na doplnky výživy. Hlavným zámerom je informovať o funkčnosti jednotlivých skupín výživových prepáratov z pohľadu vedy a výskumu.

Doplnky výživy v športe

Terapeutická výnimka (TUE)

https://antidoping.sk/tue/

Jeden z kľúčových princípov antidopingu je chrániť zdravie športovca.

Môže dôjsť k situácii, kedy je zo zdravotných dôvodov nevyhnutné užiť zakázanú látku alebo použiť zakázanú metódu. Podľa Kódexu je možné takúto situáciu riešiť tzv. terapeutickou výnimkou (TUE).

Na získanie TUE je potrebné splniť niekoľko kritérií, napríklad:

 • príslušná zakázaná látka/metóda je potrebná na účely liečby zdravotného stavu a športovec by utrpel vážne poškodenie zdravia, ak by mu zakázaná látka alebo metóda nebola poskytnutá;
 • jej užitie nepovedie k zvýšeniu výkonnosti po liečbe;
 • neexistuje primeraná terapeutická alternatíva.

Športovci na medzinárodnej a národnej úrovni si musia byť vedomí ďalšieho dôležitého pravidla: TUE musí byť udelená v časovom predstihu, nie retroaktívne (spätne), okrem situácií ohrozujúcich zdravie a vo výnimočných situáciách.

TUE pre športovcov na národnej úrovni udeľuje SADA. TUE pre športovcov na medzinárodnej úrovni udeľuje príslušná medzinárodná federácia. Usporiadatelia olympijských hier alebo iných významných podujatí môžu takisto udeliť TUE.

Nerátajte s tým, že TUE udelená SADA v rámci národnej úrovne bude automaticky uznaná aj na medzinárodnej úrovni. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte vašu medzinárodnú federáciu alebo usporiadateľa významného podujatia.

Testovanie, odber vzoriek a ich analýza 

Keď oprávnený komisár dopingovej kontroly požiada športovca o odovzdanie vzorky, musí tak urobiť.

Každá antidopingová organizácia, ktorá spravuje konkrétneho športovca, má právomoc na odber vzorky moču alebo krvi, kedykoľvek a kdekoľvek.

Národná antidopingová agentúra má právomoc testovať športovcov,:

 • ktorí sú štátnymi príslušníkmi danej krajiny, majú trvalý pobyt v danej krajine, sú držiteľmi licencie alebo sú členmi športových zväzov (federácií, asociácií) v danej krajine, alebo
 • ktorí sú prítomní v danej krajine, kde národná antidopingová organizácia vykonáva svoju činnosť, alebo
 • ak o to požiadala medzinárodná federácia (asociácia), ktorá spravuje daného športovca.

Medzinárodné federácie majú právomoc testovať športovcov, ktorí podliehajú ich pravidlám,:

 • vrátane športovcov zúčastňujúcich sa na medzinárodných podujatiach a
 • športovcov, ktorí sú držiteľmi licencie tejto medzinárodnej federácie (asociácie), alebo sú jej priamy členovia.

Organizátor významného podujatia má právomoc testovať športovcov tohto podujatia.

Proces odberu vzorky je štandardizovaný. Pre viac informácií o odbere vzorky a vašich právach pozri https://antidoping.sk/dopingova-kontrola/

Za účelom zisťovania prítomnosti zakázanej látky vo vzorke športovca sa využívajú laboratória výlučne akreditované WADA.

Ako dlho sú vzorky uchovávané?

Vzorky moču môžu byť zmrazené, skladované a znovu otestované po dobu 10 rokov. Technológie analýzy vzoriek sa vyvíjajú, niektoré zakázané látky a metódy, ktoré nie sú v súčasnosti detekovateľné, môžu byť odhalené v budúcnosti.

Ak už boli vzorky použité pre účely odhalenia zakázaných látok, budú zbavené označenia a využité len na výskum, alebo budú zničené.

Návrat po ukončení aktívnej športovej činnosti

Ak ste patrili do registra medzinárodnej federácie alebo národného registra pre testovanie, musíte 6 mesiacov vopred zaslať písomnú žiadosť národnej antidopingovej organizácií, alebo medzinárodnej federácií. Počas týchto šiestich mesiacov budete podliehať pravidlám antidopingovej regulácie a musíte byť k dispozícií na testovanie skôr, ako sa zúčastníte súťaže.

Elearningové platformy sú určené pre športovcov, trénerov, lekárov, rodičov ale aj pre širokú verejnosť.

ADeL je vzdelávacia platforma určená pre športovcov, trénerov, lekárov či rodičov, ktorú kompletne vytvorila Svetová antidopingová agentúra.
Triagonal SADA vysvetľuje formou kurzu problematiku dopingu a priebeh dopingovej kontroly.
I RUN CLEAN je vzdelávacia platforma Európskej atletiky, ktorá je okrem iných jazykov tiež preložená aj do slovenčiny.
Play True kvíz je určený pre verejnosť, deti a dospelých, ktorí si chcú overiť svoje vedomosti v oblasti dopingu a antidopingu zábavnou formou.
WADA Youth kvíz je určený najmä pre mládežníkov.

Videá:

Podcasty antidopingovej agentúry

Zdroj: Antidopingová Agentúra SR

Zápisnica VV SKrZ č. 1/2021

Zápisnica VV SKrZ č. 1/2021

Návrat do tréningového procesu po prekonaní Covid 19

Prepuknutie nového koronavírusu (COVID-19) má za následok viac ako 90 miliónov potvrdených prípadov a na komplikácie súvisiace s koronavírusovým ochorením COVID-19 zomrelo na celom svete viac ako 2 milióny ľudí.

Čo je COVID-19?

COVID-19 je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Prvýkrát bol identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. COVID-19 postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.

Preventívne opatrenia COVID-19 u športovcov

Sociálny dištanc a fyzické vyhýbanie sa športovcom, ktorí mali pozitívne testy na COVID-19 alebo boli vystavení osobe s COVID-19, sú nakoniec najúčinnejšími spôsobmi prevencie šírenia infekcie. Okrem toho časté umývania rúk a vyhýbania sa dotyku s nosom, ústami alebo očami a nosenie rúšky obmedzí šírenie infekcie. Sprchovanie pred a po športovej aktivite, ako aj sanitácia všetkého športového vybavenia a oblečenia používaného pri cvičení každý deň, môžu obmedziť prenos choroby.

Inkubačný čas a spôsob prenosu u športovcov

Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, pričom medián inkubačného času je 5 až 6 dní. Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi, ale je infekčná už pred nástupom prvých príznakov.

Predpokladá sa prenos najmä vzdušnou cestou, ako aj prenosom z povrchov na sliznice kontaktom rúk, čo zdôrazňuje jeho vysoko nákazlivú povahu. U športovcov sa pri zvýšenej námahe dramaticky mení objem vdychovaného i vydychovaného vzduchu, a preto sa pri vyššej fyzickej záťaži môže vírus dostať pri kontakte až do najhlbších časti pľúc a začať tam intenzívne škodiť.

Z iných vírusových infekcií je známe, že môže dôjsť k vírusovej replikácii zosilnenej počas intenzívnej činnosti, čo má za následok väčšie štrukturálne poškodenie srdcového tkaniva. Vzhľadom k tomu u športovca s pozitívnou COVID-19 infekciou aj bez akýchkoľvek príznakov, by bolo vhodné zdržať sa intenzívneho alebo kondičného cvičenia aspoň 2 týždne.

Ochorenie COVID-19 predstavuje výzvu aj pri hľadaní osvedčených postupov na bezpečný návrat k športu a tréningu po prekonaní COVID-19 pre športovcov, či už vrcholových, alebo amatérskych.

Aké sú príznaky ochorenia?

 • horúčka nad 38°C,
 • kašeľ,
 • sťažené dýchanie,
 • bolesť svalov,
 • bolesť hlavy,
 • únava, malátnosť,
 • strata čuchu a chuti.

Možné fyzické problémy po prekonaní COVID-19

 • svalová slabosť a stuhnutosť kĺbov,
 • extrémna únava (únava) a nedostatok energie,
 • znížená pohyblivosť,
 • dýchavičnosť a zníženie VO2max,
 • hromadenie hlienov,
 • slabšia fyzická zdatnosť,
 • nechutenstvo a chudnutie,
 • nedostatok čuchu alebo chuti,
 • žalúdočné problémy – to zahŕňa pálenie záhy, hnačky a zvracanie,
 • ťažkosti s prehĺtaním,
 • psychické a emočné problémy – problémy so zaspávaním…

Následky po prekonaní COVID-19 u športovcov

Na základe dostupných údajov je u športovcov – ktorí sú mladší bez akýchkoľvek komorbidít – menej pravdepodobné, že sa u nich vyskytnú stredne závažné až kritické príznaky z COVID-19. V súčasnosti dlhodobé účinky tohto vírusu sú nejasné, a preto je dôležité pochopiť, ako môžu potenciálne následky infekcie COVID-19 ovplyvniť športovca a aké odporúčania sú potrebné pri návrate do tréningu.

Je dôležité poznamenať, že chápanie COVID-19 sa neustále mení. Cieľom tohto prehľadu je zhrnúť všeobecné zásady, ktoré je potrebné zohľadniť pri vývoji protokolov návratnosti, s vedomím, že konkrétne pokyny sa budú nepochybne vyvíjať v priebehu času.

Po karanténe pre COVID-19 u športovca bez príznakov

Prerušenie rutinnej fyzickej činnosti na akejkoľvek úrovni môže mať nepriaznivé účinky na schopnosť športovca udržiavať aeróbnu silu a svalovú silu. Varandas a kol. uvádzali celkovú stratu až 10 % kondície za každý týždeň celkovej nečinnosti, znižuje sa svalová sila a VO2 max.. Okrem toho sa preukázalo, že miera straty aeróbnej vytrvalosti a silovej vytrvalosti je vyššia ako miera straty rýchlosti a maximálnej sily, čo je dôležité pri príprave protokolu o návrate športovca k fyzickej aktivite.

Obdobie odpočinku v karanténe je spojené aj s poklesom pružnosti, skráteniu a zmene tonusu vo svaloch a obmedzením rozsahu pohybu športovca, čo môže mať za následok nie optimálny športový výkon a zvýšené riziko zranení.

Z iných vírusových infekcií je známe, že môže dôjsť k vírusovej replikácii zosilnenej počas intenzívnej činnosti, čo má za následok väčšie štrukturálne poškodenie srdcového tkaniva. Vzhľadom k tomu u športovca s pozitívnou COVID-19 infekciou aj bez akýchkoľvek príznakov, by bolo vhodné zdržať sa intenzívneho alebo kondičného cvičenia aspoň 2 týždne.

K fyzickej záťaži by sme sa mali vracať veľmi pomaly a po ukončení karantény je vhodné začať cvičiť na 50 % zvyčajnej intenzity a sledovať svoje telo, či sa náhle neobjavia akékoľvek príznaky. Treba robiť len to, čo zvládnete.

Respiračné symptómy

U pacientov s COVID-19 sa vyskytuje najvýraznejšie pľúcne postihnutie 10 dní po nástupe symptómov, s ústupom lézií po 14 – 26 dňoch. Na základe prehľadu porovnávajúceho COVID-19 s respiračnými účinkami pozorovanými po infekcii SARS a respiračným syndrómom na Blízkom východe (MERS) môže byť potrebné dlhodobé sledovanie pľúcnych funkcií.

Vývoj pľúcnej fibrózy je častým nálezom u pacientov, u ktorých sa vyskytli pretrvávajúce respiračné príznaky a pľúcne funkcie môžu byť významne znížené do 3. – 6. mesiacov. U športovcov s pľúcnymi komplikáciami COVID-19 by sa mala venovať osobitná pozornosť dlhodobému sledovaniu RTG pľúc a funkčnému vyšetreniu pľúc a venovať dostatočný čas na zotavenie (6 mesiacov až 1 rok) a obnovenie predinfekčnej dychovej kapacity.

Aj keď je väčšina športovcov mladá a zdravá a zdá sa, že trpia len miernym ochorením, predchádzajúce štúdie preukázali zvýšené riziko zhoršenia stavu pri infekcii dolných dýchacích ciest. Navrhuje sa, aby športovci počkali s návratom k aktivite minimálne po 7 dňoch od ústupu príznakov.

„Pravidlo kontroly krku“, ktoré zaviedlo veľa lekárov, spočíva v určení, či sú príznaky infekcie horných dýchacích ciest obmedzené na príznaky nad krkom, vrátane nádchy, kýchania alebo bolesti v krku, alebo pod krkom. Odporúčajú sa vyhodnotiť schopnosť jednotlivca behať 10 minút. Ak sa stav športovca nezmení počas 10-minútového intervalu, môže sa športovcovi umožniť návrat k nízkej až strednej fyzickej aktivite <80% VO2 max.

Športovcom, ktorí majú akékoľvek príznaky pod krkom, vrátane stiahnutého hrudníka, pretrvávajúceho kašľa , nevoľnosti, vracania alebo bolesti svalov, by malo byť zakázané športovať, kým príznaky nevymiznú.

Kardiovaskulárne komplikácie

Akútne a chronické kardiovaskulárne komplikácie sa bežne vyskytujú pri vírusových infekciách, ako je chrípka, súvisiace vírusy SARS a MERS a sprievodné pneumónie. Medzi dokumentované kardiovaskulárne prejavy patrí hypotenzia, arytmie, akútne poškodenie srdca, myokarditída, kardiomyopatia, akútny infarkt myokardu a srdcové zlyhanie. Akútne poškodenie srdca bolo hlásené u 8 – 12% pacientov s COVID-19.

Tieto komplikácie zdôrazňujú potrebu dlhodobého monitorovania kardiovaskulárnych následkov u pacientov po prekonaní COVID-19 sledovaním EKG, echokardiografie, testovanie reakcie srdca na záťaž a meranie srdcových biomarkerov (hladiny troponínu v sére).

Treba si uvedomiť, že myokarditída je jednou z hlavných príčin náhlej srdcovej smrti spojenej so športom u skupiny športovcov do 35 rokov. Klinický obraz myokarditídy všeobecne vykazuje široké a heterogénne spektrum príznakov, ako sú únava, malátnosť, znížený výkon, bolestivosť svalov alebo vyššia pokojová srdcová frekvencia.

Napríklad hráč ľadového hokeja Janik Möser mal v októbri pozitívny test na koronavírus a po 10 dňoch karantény s infekciou mierneho priebehu sa plánoval vrátiť na ľad do plného tréningu. Lekársky tím mu odporučil vykonanie série testov predtým, ako mu umožnili návrat na ľad. Testy odhalili u Mösera, ktorý sa v tom čase cítil dokonale fit, zápal srdcového svalu, čo môže byť spúšťač náhlej srdcovej smrti.

Zápal srdcového svalu sa môže liečiť až mesiace – dokonca aj u elitného športovca, takže Möser sa nebude môcť vrátiť na ľad minimálne do januára – a bude to podmienené kompletným vyšetrením srdca. Z toho vyplýva, že ochorenie COVID-19 môže viesť aj k značným zmenám v oblasti srdca u mladých dospelých. Mechanizmy zodpovedné za akútne poškodenie myokardu u pacientov s COVID-19 nie sú úplne objasnené, ale môže ísť o zápalovú reakciu s búrkou cytokínov, imunologické faktory, signálne dráhy súvisiace s ACE2, hypoxiu a priame poškodenie myokardu vírusovou inváziou.

U ľudí, ktorí majú srdcové príznaky, sa odporúča odpočívať asi 2 až 3 týždne po ukončení príznakov, zatiaľ čo tí, ktorí majú myokarditídu, by mali počkať až 3 až 6 mesiacov na návrat k nejakej forme cvičebného režim. Športovci s úplným zotavením majú veľmi dobrú prognózu, ale je potrebné optimalizovať poradenstvo a liečbu športovcov.

Poruchy koagulácie

Hoci ochorenie COVID-19 predstavuje nižšie riziko u všeobecne zdravých mladých športovcov, prokoagulačný stav vyvolaný systémovým zápalom môže zvýšiť náchylnosť pacienta na hlbokú žilovú trombózu alebo dokonca na pľúcnu embóliu. Pre ľudí s hematologickými alebo krvnými príznakmi pokyny odporúčajú začať s cvičením s nízkou intenzitou a menej sedavým správaním, ktoré zníži riziko vzniku krvnej zrazeniny.

Postihnutie centrálneho a periférneho nervového systému

Pri infekcii COVID-19 sa popisuje 36,4 % pacientov s príznakmi centrálneho nervového systému (CNS), ako sú závraty, bolesti hlavy, mŕtvica a zmenené senzorické hodnoty. Okrem toho 8,9 % tejto skupiny vykazovalo periférne nervové poruchy – systémové príznaky abnormalít chuti a vône a bolesti nervov. Európska multicentrická štúdia Lechien a kol. identifikovala 85,6 % pacientov s abnormalitami vône, z ktorých niektorí nemali žiadne ďalšie príznaky COVID-19.

Prítomnosť týchto príznakov by mohla pomôcť identifikovať inak zdravých športovcov infikovaných COVID-19. Laboratórne vyšetrenia u pacientov s neurologickými príznakmi preukázalo zvýšené hladiny C-reaktívneho proteínu, zvýšené hladiny D-diméru, znížený počet lymfocytov a nižší počet krvných doštičiek. Následkom prebehnutia tejto infekcie môžu byť jemné abnormality v propriocepcii, rovnováhe alebo koordinácii, ktoré môžu ovplyvniť športový výkonu.

Postihnutie gastrointestinálneho traktu

U pacientov s diagnostikovanou infekciou COVID-19 sa môžu prejavovať vracanie, nevoľnosť, hnačky, stratu chuti do jedla a športovci by si mali strážiť príjem tekutín a kalórií.

Bolesti svalov – myalgia

Myalgia bola bežne dokumentovaná u jedincov s infekciou COVID-19 a Wang a kol. popisujú 34,8 % pacientov z čínskeho Wu-chanu s týmito príznakmi. Popisujú sa aj zvýšené hladiny kreatínkinázy u 10,7 % ich skupiny. Športovci so symptomatickým COVID-19 majú pravdepodobne difúznu myalgiu, ale pokiaľ ich ochorenie nie je kritické, zdá sa, že dlhodobé účinky nie sú pravdepodobné. Osoby, ktoré mali muskuloskeletálne príznaky, ako sú bolesti kĺbov a svalov, by mali tiež absolvovať postupný návrat k cvičeniu skôr, ako sa vrátia k svojim tréningom pred COVID-19.

Systémový zápal a imunitná dysregulácia

V štúdii COVID-19 bol hlásený aj systémový zápal a imunitná dysregulácia. U kriticky chorých pacientov s COVID-19 bola hlásená takzvaná cytokínová búrka, ktorá sa prejavuje ako trvale zvýšený systémový zápal so sprievodnými abnormalitami v zápalových cytokínoch, ako sú interleukíny 1 a 6, a ktorá je spojená s vysokou mierou úmrtnosti. Aj keď sa táto cytokínová búrka vyskytuje iba u kriticky chorých pacientov, u športovca po infekcii COVID-19 môže byť prítomný nižší stupeň zápalovej dysregulácie a môže ovplyvniť reakciu jednotlivca na stres spojený s tréningom a súťažami. Meranie sérových hladín feritínu a C-reaktívneho proteínu sa navrhuje ako biomarkery systémového zápalu po prekonaní infekcie COVID-19.

Psychosomatické následky

Niektorí ľudia majú zmeny nálady alebo nočné mory a problémy so spánkom.

Imunitný systém a šport

Imunitný systém a obranyschopnosť proti vírusom a baktériám ovplyvňujú rôzne faktory, vrátane fyzickej aktivity. Rekreačný šport alebo primerané krátkodobé telesné cvičenie 3-4 krát za týždeň v trvaní 15-60 min pri 40-60 % intenzite maximálnej spotreby kyslíka (VO2 max), prípadne tepovej frekvencie, má na imunitný systém stimulačné účinky, prípadne jeho aktivity výraznejšie neovplyvňuje.

Naproti tomu dlhotrvajúci a intenzívny tréning, ktorý je súčasťou vrcholového alebo výkonnostného športu (viac ako 5 krát za týždeň pri viac ako 80 % VO2 max, či tepovej frekvencie) bez dostatočnej regenerácie, môže oslabiť imunitu a spôsobiť zníženú obranyschopnosť jedinca.

Po náročnej fyzickej záťaži vzniká krátkodobé prechodné obdobie zníženej imunitnej odolnosti (tzv. imunosupresívne okno – „the open window“), ktoré môže pretrvávať v závislosti od dĺžky a intenzity záťaže približne 3–12 hodín. Pri nedostatočnej regenerácií a opakovanej zníženej odolnosti jedinca môže dôjsť k takzvanému „prekrytiu otvorených okien“ a tým k výraznému zníženiu imunitnej odolnosti organizmu, napr. u vytrvalca po dobehnutí maratónu možno pozorovať pretrvávanie obdobia oslabenej imunitnej odolnosti aj niekoľko dní.

To môže byť obzvlášť dôležité, ak existuje trvale zvýšený zápal ako následok COVID-19, pričom takúto imunitnú dysfunkciu možno pripísať indukovanému oxidačnému stavu so zrýchlenou apoptózou neutrofilov a následným účinkom na vrodenú imunitu. Obdobie po intenzívnych cvičeniach – „open window – otvorené okno“ – vedúce k zvýšenému zápalu, poškodeniu svalov a vyššiemu riziku výskytu infekcií u športovcov, môže skôr vystaviť športovca zvýšenému riziku vzniku infekcie s COVID-19. a pomalšej regenerácie po infekcii. Preto je dôležité dôkladné sledovanie respiračných a kardiologických príznakov po prekonaní infekcie COVID-19.

Ako športovať po prekonaní infekcie COVID-19 ?

Pre protokoly o návrate k športu je potrebné umožniť rekondičné obdobie špecifické pre šport na zotavenie nervovosvalových a kardiorespiračných funkcií, aby sa mohli vrátiť k športu bez zvýšeného rizika následkov ochorenia.

Aj po prekonaní infekcie COVID-19 bez príznakov sa v súčasnej situácii odporúča aspoň na 2-4 týždne dočasne znížiť frekvenciu, aj intenzitu tréningov skôr na udržiavanie kondície. Pri kardiovaskulárnom tréningu sa odporúča aspoň 2-3 týždne podľa klinického stavu športovca obmedziť tréning na 3 – 4 tréningy týždenne, nepresahujúce 60 minút denne, s intenzitou obmedzenou na 80 % maximálnej srdcovej frekvencie.

Vhodné je nastaviť si pohybovú rutinu ľahším cvičením posilňujúcim stabilizačný systém (tzv. core), prípadne cvičenia zamerané na flexibilitu – strečing, či jogu. Okrem toho by mali byť zahrnuté posilňovacie tréningy, ale nemali by presiahnuť 60 minút.

Odporúča sa začínať postupne a pomaly a vykonávať fyzickú aktivitu podľa svojho zdravotného stavu. Pred pokračovaním v športových aktivitách by sa malo vykonať dôkladné lekárske vyšetrenie – preventívna – telovýchovno-lekárska prehliadka, pri ktorej sledujeme vplyv fyzickej záťaže na srdce a dýchanie a v prípade negatívneho vyšetrenia sa môžete pomaly vrátiť k plnému tréningu.

Tiež obmedzenie športu a zníženie normálnej fyzickej aktivity v dôsledku pandémie COVID-19 má za následok dekondíciu, ktorá môže negatívne ovplyvniť neuromuskulárny, kardiovaskulárny, dýchací a muskuloskeletálny systém u všetkých obyvateľov.

Všeobecne sa odporúča, aby boli ľudia aktívni a vždy odporúčam cvičenie a pohyb ako liek a o tom všetkom existujú aj silné dôkazy. Ale pri ochorení COVID-19, existujú obavy zo zvýšeného rizika komplikácií po návrate k športu a pomaly sa nám ukazujú možné krátkodobé a dlhodobé následky prekonania ochorenia COVID-19. Následky môžu byť od srdcových problémov až po celoživotné poškodenie pľúc a pre mnohých môže byť návrat k „normálnemu stavu“ v každodennom živote výzvou a niekedy si je potrebné v tomto prípade dať od športu pauzu.

Záver

Niektorí ľudia sa z COVID-19 zotavujú rýchlo a nepotrebujú veľkú podporu a niektorí  budú potrebovať viac času a pomoci a úplné zotavenie môže trvať mesiace. Každý je iný. Je dôležité neporovnávať sa s ostatnými. Mať dobré a zlé dni počas zotavenia je normálne. Neexistujú dlhodobé dôkazy o tom, že prekonanie COVID-19 znamená, že ste imúnni voči jeho opätovnému získaniu.

Pravdepodobne až očkovanie ponúkne bezpečné prostredie aj pre šport. Očkovanie je hlavný nástroj primárnej prevencie chorôb a jedno z nákladovo najefektívnejších dostupných opatrení v oblasti verejného zdravia.  Celosvetová pandémia ochorenia Covid-19 vyvolaná novým koronavírusom označeným ako SARS-CoV2 v priebehu predchádzajúcich mesiacov zásadným spôsobom zaťažila všetky zdravotné systémy a obmedzila šport na minimum, pričom odporúčané hygienické protipandemické opatrenia nepreukázali 100% schopnosť redukovať nárast infikovaných jedincov.

V súčasnosti sa nádeje upriamujú na vakcíny proti Covid-19, ktoré by v kombinácii s ostatnými protipandemickými opatreniami mohli zásadným spôsobom vyriešiť neustále narastajúci počet infikovaných jedincov. Pri zaočkovaní dostatočnej časti populácie (odhadom min. 65 %) je reálny predpoklad zastavenia šírenia tohto vysoko kontagiózneho respiračného ochorenia so systémovými prejavmi.  Očkovanie sa pravdepodobne stane štandardom starostlivosti o všetkých zúčastnených športovcov, trénerov a funkcionárov. 

Prekonali ste infekciu COVID-19? Aké máte následky pre šport-znížila sa Vám výkonnosť ? Pretrvávajú Vám ešte nejaké ťažkosti ? Pomôžte nám, prosím, odoslaním tohto anonymného dotazníka… Ďakujeme! 👍

Online test na následky po prekonaní COVID-19 pre športovcov

Zdroj: https://www.imunovital.sk/odborne-clanky/trening-po-prekonani-covid-19

Online webinár

Slovenský krasokorčuliarsky zväz spolu so Slovenskou anti-dopingovou agentúrou bude 10.02.2021 o 10:00 organizovať online webinár v rozsahu 1,5 hodiny na témy Energetické nápoje, Výživové doplnky, Povolené lieky pri prechladnutí a chrípke a Rekonvalescencia po zraneniach. Tréneri, ktorí majú záujem o webinár sa musia prihlásiť zaslaním emailu na mail adresu: skoncokova@gmail.com do 20.01.2021.

Prihláseným záujemcom bude dňa 1. 2. 2021 poslaná pozvánka na tento webinár a následne pripomienka dňa 8. 2. 2021. Webinár sa uskutoční cez  Google meet, preto si prosíme, naštudujte jeho používanie vopred. Prihlásiť sa  bude potrebné 15 min vopred, bude treba mať vypnutý mikrofón, otázky klásť cez správy v Google meet a robiť si poznámky.
 

Novoročný pozdrav predsedu SKrZ

Vážení športoví priatelia,

v posledný tohtoročný deň by môj text pre Vás mal byť najmä o prianí, aby nasledujúci rok bol pre každého z Vás lepší, pokojnejší a spokojnejší, a aby sa Vám a Vašim najbližším podarilo dosiahnuť Vaše vysnívané ciele. Aby Vaši športovci, tréneri, funkcionári a rodičia krasokorčuliarov mohli sumarizovať úspechy dosiahnuté v práve sa končiacom roku a taktiež si mohli vytyčovať nové ciele a plánovať k nim cestu.

Situácia s novým ochorením nám však už trištvrte roka neumožňuje venovať sa našej športovej aktivite v rozsahu, aký by sme si priali. Nielenže sa aktuálna sezóna de facto ani nezačala, vývoj a výhliadky sú ešte menej optimistické. Kým pred mesiacom sme tajne dúfali, že po Novom roku sa nám podarí rozbehnúť súťaže Slovenského pohára a testy (resp. že budeme môcť začať normálne trénovať), dnes ani netušíme, či sa nám do konca sezóny podarí zorganizovať Majstrovstvá SR pre rok 2021.

Medzinárodná korčuliarska únia zrušila všetky majstrovské súťaže, teda až na Majstrovstvá Sveta, otázkou však nie je či, ale kedy rozhodne aj o ich zrušení.

I napriek nie lichotivým výhliadkam v mojom texte vyššie som však presvedčený, že nie to, čo sa stalo, ale to ako na to zareagujeme, je dôležitejšie. Môžeme totiž sedieť doma s vyloženými nohami, s miskou pochutín pri tom sledovať Perinbabu a zvyšok dňa vytvárať nové osobné rekordy v ťukaní nových statusov, príspevkov a reakcií na všakovakých sociálnych sieťach.

Život športovcov nebol nikdy ľahký. Z osobných skúseností viem, že najťažšie bolo vždy prekonať samého seba a čeliť “nepriazni osudu”. Prekročiť a rozšíriť svoju zónu komfortu, zabudnúť na to, že lepšie výsledky sa dajú dosiahnuť, keď budem robiť dookola to isté, nespoliehať sa na šťastie, alebo nevyhovárať sa na iné okolnosti (prípadne ľudí) je cesta, ktorá mi v minulosti pomohla a som presvedčený, že i nášmu športu je v tejto situácii jedinými liekmi, ktoré nám pomôžu (aspoň) prežiť.

Práve toto obdobie ukáže, kto doma/na záhrade/v prírode či už ubehol denne pár kilometrov, naskákal cez švihadlo desiatky dvojšvihov, urobil desiatky rotácií, výdrží v lastovičkách, drepov na jednej nohe, výpadov predných a bočných, zhybov, klikov, brušákov, špagátov, strávil hodiny pred zrkadlom atď. Pretože aj z banky si vytiahnete iba to, čo ste do nej navkladali.

Absolútne súhlasím, že hodiny, ktoré nemôžete tráviť tréningom na ľade, nevykompezujete tréningami na “suchu”. Teda nie na 100 %. Ale krasokorčuľovanie je šport vyžadujúci komplexnú prípravu. Som preto presvedčený, že akonáhle situácia dovolí začať plnohodnotný tréningový proces, navrch budú mať tí, ktorí sa disciplinovane, pravidelne a ctižiadostivo pripravovali.

Vyzývam, alebo skôr prosím trénerov a rodičov, dajte Vašim pretekárom, Vašim deťom možnosť využiť toto neľahké obdobie, dajte im príležitosť nezahodiť najbližšie týždne (či mesiace) a vytvorte im tréningový plán a priebežne ho monitorujte (ak ste tak doteraz neučinili). Nezabezpečí to síce majstrovské medaile, ale kiežby som sa mýlil.

V rámci vedenia SKrZ sme v tejto komplikovanej dobe prijali niektoré opatrenia a zmeny, ktoré sme považovali za nevyhnutné a ktoré by mali napomôcť vybudovať, alebo aspoň pripraviť základ pre reštartovanie úspechov našich športovcov / Vašich detí v budúcnosti. Som si vedomý, že nie všetky sa stretli s pochopením a všeobecným súhlasom – ale verte tomu, že ich aplikovanie nemá slúžiť na splnenie egoistických predstáv členov vedenia SKrZ, ale smeruje k vybudovaniu progresívneho smerovania krasokorčuľovania v našich neľahkých podmienkach.

Držím palce každému z Vás a prajem nám všetkým, aby sme v roku 2021 mohli vyvíjať našu športovú činnosť bez obmedzení, aby sme ju čím skôr mohli vyvijať vôbec. Zároveň Vám prajem najmä pevné zdravie a odhodlanie popasovať sa so situáciou, ktorej sme svedkami vôbec po prvýkrát.

S prianím len toho najlepšieho a PF MMXXI,

Jozef Beständig,
predseda VV SKrZ.

Powered by WordPress and Bootstrap4