Category Archives: DOKUMENTY

Uznesenia VV SKrZ od 21.09.2021 do 08.10.2021

Uznesenia VV SKrZ od 21.09.2021 do 08.10.2021

Oznámenie o zrušení súťaží

Dovoľujeme si Vás informovať, že 58. ročník Grand Prix SNP Banská Bystrica, ktorá sa mala konať v dňoch 6.-7.11.2021 a 62nd Grand Prix of Bratislava v dňoch 9.-11.12.2021 sú zrušené. 

Webináre prostredníctvom ISU eLearning platformy

Vážení tréneri!
 
Radi by sme Vás upozornili o možnosti absolvovania online webinárov prostredníctvom ISU eLearning platformy. Jedná sa o 10 jednotiek v celkovom trvaní 80 hodín videí, popisov a inštruktáží.
Communication No. 2433 ISU eLearning Online Course Level 1:
 
Webináre sú zadarmo, ale sú limitované počty, tak sa nezabudnite zaregistrovať včas a pripojiť sa na blok prvých webinárov od 25.10.-13.12.2021.
 
S pozdravom
TMK

Testy výkonnosti – 16.10.2021, Trnava

Testy Trnava 2021- Propozície

Testy Trnava 2021- Časový rozpis

Bezp. opatrenia – Testy Trnava

I . Veľká cena Mesta Trebišov

Propozície – 1. Veľká cena Mesta Trebišov

Pozvánka na školenie – Obsluha výpočtovej techniky počas pretekov SP

Vážení členovia SKrZ,

Týmto Vás pozývame na školenie obsluhy techniky, ktorá sa používa počas pretekov SP.

Termín: Sobota 9.10.2021, 10:00 – 16:00
Miesto: Bratislava (konkrétne miesto bude upresnené podľa počtu účastníkov)

Rozsah školenia:
– Rozloženie a zapojenie výpočtového setu
– Nastavenie preteku v ISUCalc
– Obsluha techniky počas preteku
– Obsluha ISUCalc počas preteku
Cena školenia: 5 EUR

Účasť je potrebné záväzne potvrdiť do štvrtka 30.9.2021 na julia.cekovska@hotmail.com. Od zaškolených účastníkov sa očakáva po riadnom zaškolení aj aktívna účasť na pretekoch SP v sezóne 2021/2022.

V prípade otázok sa obráťte na p. Júliu Čekovskú mailom alebo telefonicky na 0915 300 197.

Pozvánka – webinár trénerov, 2. blok

Vážení tréneri!

Radi by sme Vás infomovali o konaní 2. bloku webináru s názvom: Optimalizácia športového výkonu a efektívne zvyšovanie výkonnosti v krasokorčuľovaní.

Termín : 02.10.2021 (sobota) čas od 7:45 do 12:00

Obsah :

Základy fyziológie a diagnostiky (doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.) 8:00 -8:55
(aké zaťaženie kedy/ pre akú vekovú kategóriu, na ktoré záťažové parametre sa zamerať+diagnostika)

Psychológia športu (Mgr. Miroslava Rošková, PhD.) 9:00 – 9:55
(psychologická príprava počas jednotlivých cyklov- ideomot. tréning, motivácia, pochvala, ako zvládať stresové a záťažové situácie)

Teória a didaktika športu (prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.) 10:00 -10:55
(zložky šport.tréningu, objemy tréningového zaťaženia v jednotlivých cykloch, zložky šp. prípravydeterminujúce pre šp. výkon, senzitívne obdobia na rozvoj kond. a koord.schopností)

Diagnostika trénovanosti ( Mgr. Juraj Kreminický, PhD.) 11:00 -11:55
(základne gymnastické cvičenia na spevnovanie, posilňovanie a rozvoj flexibility, ako a kedy ich zaradovať
do TP)

Webinár bude realizovaný prostredníctvom platformy MS Teams, všetky podrobné informácie boli zaslané jednotlivým prihláseným trénerom prostredníctvom mail. adries.

Tešíme sa na vašu účasť
TMK

Uznesenia VV SKrZ od 10.09.2021 do 20.09.2021

Uznesenia VV SKrZ od 10.09.2021 do 20.09.2021

Powered by WordPress and Bootstrap4