Category Archives: DOKUMENTY

Plnenie kritérií na zaradenie do repre. družstiev a výberu v sezóne 2021/2022

skrz

TMK spracovala plnenie kritérií na zaradenie do reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže 2021/2022. Zároveň prosíme trénerov o súčinnosť pri chybnom údaji a jeho poslaní, spolu s protokolom z daného preteku, na adresu tmk@kraso.sk

  Sledovanie repre 2021_2022 – Plnenie SKrZ

Sledovanie repre 2021_2022 – Seniori, Seniorky

Sledovanie repre 2021_2022 – Juniori, Juniorky

Sledovanie repre 2021_2022 – St. žiactvo

Sledovanie repre 2021_2022 – Ml. žiactvo

 

7. ročník Medzinárodného krasokorčuliarskeho sústredenia Košice 2022, 26.6.-8.7.2022

7. Medzinárodný letný krasokorčuliarsky kemp Košice 2022

CAMP I: 26. 06. – 01. 07. 2022
CAMP II: 03. 07. – 08. 07. 2022

Prihlášky: do 10.5. 2022 na adresu sportevent.kosice@gmail.com alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke www.sporteventkosice.sk

Metodický materiál pre SKrZ – Etapy športovej prípravy

skrz

Metodický materiál pre SKrZ

Správa Kontrolnej komisie SKrZ č. 1/2022

skrz

Správa Kontrolnej komisie SKrZ č. 1 – 2022

Valné zhromaždenie SKrZ, 14. mája 2022, Banská Bystrica

skrz

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 14. mája 2022 (v sobotu) v hoteli LUX, Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30

Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ, Banská Bystrica, 14.5.2022 


ZOZNAM MATERIÁLOV NA VZ SKrZ 2022

Návrh programu VZ
Rokovací poriadok
Volebný poriadok
Správa kontrolóra 
Správa činnosti TMK
Správa Disciplinárnej komisie
Správa Rozhodcovskej komisie
Plán rozpočtu nákladov a výnosov 2022
Komentár k plánu rozpočtu_2022
Porovnanie rozpočtu – plán 2021, skutočnosť 2021, plán 2022
Správa k plneniu plánu na rok 2021
Výročná správa SKrZ 2021
Návrh VV_Úprava Ekonmickej smernice – Odmena rozhodcovskej komisii počas konania testov
Návrh VV_Úprava Ekonomickej smernice – Zaradenie odmeny pre VRZ
Návrh VV_Úprava sadzobníka poplatkov, Smernica pre plnenie testov
Návrh VV – zmena Sadzobníka SKrZ
Návrh ocenení
Návrh úpravy smerníc_ŠKP Bratislava
Návrhy Kraso Prešov
Plnenie úloh SKrZ 2021
Plán úloh SKrZ 2022
Židosť o zvýšenie dotácie na TIC na SKrZ
Športový kalendár 2022_2023
Súťažný poriadok 2022_2023

Zoznam kandidátov na člena Kontrolnej komisie:

Renáta Komárovská  Navrhovateľ: Helena Kažimírová

                                                          Helena Zamborská, KK Prešov

 

Zoznam kandidátov na podpredsedu Kontrolnej komisie :

Marta Poljaková        Navrhovateľ: Lucia Vozárová,KK Ruža Ružomberok

                                                         Helena Kažimírová

                                                         Helena Zamborská, KK Prešov

 

Zoznam kandidátov na predsedu Kontrolnej komisie :

 Ing. Jaroslav Burian  Navrhovateľ: Helena Kažimírová

                                                          Helena Zamborská, KK Prešov

                              

 

 

 

 

Pozvánka na školenie trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa v krasokorčuľovaní 22.-24.4.2022

Pozvánka na školenie trénerov I.a II. stupňa 2022

Try-out seminár Obersdorf 2022

Announcement Ice Dance Tryout Seminar, Held at ISU Center of Excellence, Oberstdorf

Try-out seminár – inštrukcie

Camp Blansko 3. – 9. 7. 2022

Kontakt: campblansko@gmail.com

Powered by WordPress and Bootstrap4