Category Archives: DOKUMENTY

Náplne KP a VJ pre sezónu 2021/22

Náplne KP a VJ 2021/2022

Náplne RT a VT 2021/2022 pre tance na ľade

Kategórie mimo SP 2021/2022

Zápisnica TMK č. 3/2021

Zápisnica TMK č. 3/2021
Plnenie kritérií_2020/2021 sumár
Plnenie kritérií_2020/2021 seniori
Plnenie kritérií_2020/2021 juniori
Plnenie kritérií_2020/2021 ml. žiactvo
Plnenie kritérií_2020/2021 st. žiactvo

 

Prehľad prestupov 2020/2021

Prehľad prestupov 2020/2021

Zoznam kandidátov do Volieb

Súhrnný zoznam kandidátov

Voľby do orgánov SKrZ konaných počas VZ SKrZ dňa 26.6.2021 vo Zvolene

Aktualizované 23.6.2021, 22:36


Výkonný výbor:

Kandidáti na funkciu predsedu VV SKrZ:

Jozef Beständig (BAN) – navrhovatelia: Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, KK Ruža Ružomberok

Jana Válkyová (TTS) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava

 

Kandidáti na funkciu podpredsedu SKrZ, člena VV SKrZ zodpovedného za medzinárodnú činnosť:

Vladimír Čuchran (KEK) – navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Zuzana Drnzíková (NRH) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava

 

Kandidáti na funkciu člena VV SKrZ zodpovedného za trénersko – metodickú činnosť a reprezentáciu:

Katarína Gáboríková (BAK) – navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Jana Omelinová (TN) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava

Zuzana Drnzíková (NRH) – navrhovateľ: KK Kraso Prešov

 

Kandidáti na funkciu člena VV SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život:

Júlia Čekovská (SNV) – navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Wanda Stankovianska (BAP) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava

 


Disciplinárna komisia:

Kandidáti na predsedu DK SKrZ:

Pavel Miháľ (BR) –  navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Ivan Jakubovič (MT) – navrhovateľ: KK Kraso Prešov

 

Kandidáti na podpredsedu DK SKrZ:

Marián Mesároš (HAM) –  navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Ľudmila Komárová (PO) – navrhovateľ: KK Kraso Prešov

 

 – kandidát na člena DK SKrZ, navrhovateľ:

 


Komisia pre riešenie sporov:

 – kandidát na predsedu KRS SKrZ, navrhovateľ:

 – kandidát na podpredsedu KRS SKrZ, navrhovateľ:

 – kandidát na člena KRS SKrZ, navrhovateľ:

 

Uznesenia VV SKrZ od 15.05.2021 do 22.06.2021

Uznesenia VV SKrZ od 15.05.2021 do 22.06.2021

Valné zhromaždenie SKrZ, 26. júna 2021, Zvolen

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2021 (v sobotu) v hoteli Poľana, adresa: Námestie SNP 64, 960 01 Zvolen.

 

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30


Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ
Návrh programu VZ SKrZ 2021
Rokovací poriadok VZ SKrZ
Volebný poriadok
Uznesenia z Valného zhromaždenia SKrZ
Správa Volebnej komisie
Správa Mandátovej komisie
Schválený rozpočet nákladov a výnosov na rok 2021
Zápis z Valného zromaždenia SKrZ


Zoznam materiálov na VZ SKrZ
Materiály 2020
Návrh na úpravu Stanov SKrZ
Návrh na úpravu Stanov a Disciplinárneho poriadku SKrZ
Návrh na úpravu Ekonomickej smernice SKrZ
Návrh Registračného poriadku
Návrh súťažného kalendára 2021/2022
Návrh TK – Zrušenie registračných preukazov SKrZ a ich nahradenie
Návrh uznesenia Forma predkladania návrhov na VZ SKrZ
Návrh Uznesenia VZ SKrZ – konzervatívne zhodnotenie
Návrh Uznesenia VZ SKrZ – stanovenie počtu delegátov
Návrh zmien Disciplnárneho poriadku SKrZ
Návrhy na úpravu Stanov a smerníc SKrZ VZ 26062021
Návrh TMK a TK – Súťažný poriadok
Návrh Súťažného poriadku 2021/2022
Plán úloh SKrZ pre rok 2021
Plnenie úloh SKrZ pre rok 2020
Návrh rozpočtu nákladov a výnosov pre rok 2021
Porovnanie rozpočtu nákladov a výnosov – plán, skutočnosť 2020 a návrh 2021
Komentár k plánu rozpočtu pre rok 2021
Správa kontrolóra na VZ SKrZ 26.6.2021
Správa KRS na VZ SKrZ 26.6.2021
Správa k plneniu plánu za rok 2020
Výročná správa SKrZ 2020
Výročná správa SKrZ a výrok audítora – scan
Správa DK SKrZ


Uznesenia VV SKrZ od 10.05.2021 do 14.05.2021

Uznesenia VV SKrZ od 10.05.2021 do 14.05.2021

Pokyny k prestupovému obdobiu 2021

Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii na Slovensku chceme členom SKrZ umožniť bezpečnú organizáciu ohlasovania prestupov/hosťovaní v riadnom prestupovom období v roku 2021. Ohlasovanie prestupov/hosťovaní bude preto okrem štandardného postupu umožnené aj elektronicky. 

Členovia SKrZ majú možnosť výberu, či svoju Žiadosť spracujú fyzicky štandardným postupom, alebo zvolia elektronickú formu. 

Štandardný postup ohlasovania prestupov/hosťovaní sa riadi Prestupovým poriadkom SKrZ.

Pokyny k prestupovému obdobiu 2021

Powered by WordPress and Bootstrap4