Pravidlá

 

 

  Názov Dátum
Pomôcka k testom výkonnosti 11.11.2020
Súťažný poriadok 2022/2023 14.05.2022
Náplne KP a VJ 2022/2023 pre kategórie SP 5.8.2022
Náplne pre kategórie mimo SP 2022/2023 15.8.2022
Nominačné kritériá 2022/2023 5.8.2022
Smernica pre zaraďovanie pretekárov do reprezentačných družstiev 2022/2023 5.8.2022
     
     
     
     
  Archív  
Suťažný poriadok 2021/2022 01.10.2021
Nominačné kritériá 2021/2022 01.10.2021
Náplne KP a VJ kategórie SP 2021/2022 01.10.2021
Náplne pre kategórie mimo SP 2021/2022 01.10.2021
Náplne KP a VJ športové dvojice 2021/2022 01.10.2021
Náplne RT a VT tance na ľade 2021/2022 01.10.2021
Zásady postupu na M-SR 2021/2022 05.12.2021
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2021/2022 01.10.2021
ISU Communication 2013
(Guidelines for International Novice Competitions)
Special Regulations & Technical Rules 2016
Constitution and General Regulations 2016
   
Zásady postupu na MSR 2018/2019 27.11.2018
Súťažný poriadok 2018/2019  
Testy výkonnosti pre sezónu 2017/2018  
Kategórie mimo SP 2018/2019  
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2018/2019  
Kategórie mimo SP pre sezónu 2017/2018  
Kategórie mimo SP 2020/2021  
Náplne KP a VJ 2020/2021 športové dvojice  
Náplne KP a VJ 2020/2021  
Náplne RD a FD 2020/2021  
Nominačné kritériá na šampionáty a ISU preteky 20202021  
Smernica pre plnenie testov výkonnosti-20202021  
Testy výkonnosti platné od sezóny 20172018  
Zásady postupu na MSR 20202021  
Súťažný poriadok 2020/2021  
   

 

ISU Communications

Viac ...
Powered by WordPress and Bootstrap4