Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia SKrZ – dk@kraso.sk

Ivan Jakubovič predseda jakubovic.ivan@gmail.com
Ľudmila Komárová člen komar.ludmila@gmail.com
Karol Schlesinger člen karol@schlesinger.sk

Správy a zápisnice Disciplinárnej Komisie:

Zápisnica DK SKrZ č.1/2020

Súvisiace články:

Viac ...
Powered by WordPress and Bootstrap4