Category Archives: Disciplinárna komisia

Rozhodnutie Výkonného výboru k Rozhodnutiu DK č. 02/2019

Rozhodnutie Výkonného výboru k Rozhodnutiu DK č. 02/2019

 

 

Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 04/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 17.04.2019 začala disciplinárne konanie podané KK Kraso Prešov proti členom Komisie pre riešenie sporov SKrZ. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK č. 04/2019

Podnet na DK

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 03/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 05.04.2019 začala disciplinárne konanie podané pani Mgr. Máriou Lörinčíkovou proti Silvii Končekovej KK Iskra Banská Bystrica. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK č. 03/2019

 Podnet na DK

Oznámenie DK SKrZ k podnetu č. 03/2019

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 02/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 26.03.2019 začala disciplinárne konanie podané KK Prešov proti pani Márii Marčišinovej-Pucherovej zo SKS Prešov. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK SKrZ č. 02/2019

 Podnet na DK

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 01/2019

 Rozhodnutie disciplinárnej komisie č. 01/2019

Začatie disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia pri SKrZ  oznamuje, že dňa 20.02. 2019 dostala podnet na disciplinárne konanie od  KK Kraso Prešov,  proti pani Martine Lukáčovej a pani Ivane Bebkovej,  za porušenie „konfliktu záujmov“, pri rozhodovaní  pretekov Slovenského pohára –  Crow Aréna Trophy 2018, konanom  8.-9.12.2018 v Košiciach.

V Martine 23.02. 2019

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

 Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

 Prerušenie disciplinárneho konania proti rozhodnutiu Komisie pre riešenie sporov č.1/2018

Vyjadrenie DK SKrZ k odvolaniu Crow Arena FSC Košice

 Vyjadrenie DK SKrZ k odvolaniu Crow Arena FSC Košice

Powered by WordPress and Bootstrap4