Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 04/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 17.04.2019 začala disciplinárne konanie podané KK Kraso Prešov proti členom Komisie pre riešenie sporov SKrZ. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK č. 04/2019

Podnet na DK

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4