Stanovy a smernice

 

 

 

 

  Názov Dátum
Smernica športovci akcie neorganizované SKrZ 11.4.2024
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2023-2024 8.8.2023
Disciplinárný-poriadok_uprava_2022-po-VZ 3.12.2022
Prestupový-poriadok_2024-2025_úprava po VZ 27.5.2023 27.5. 2023
Prestupový-poriadok_uprava_2022-po-VZ 3.12.2022
Registračný-poriadok_2024-2025_úprava po VZ 27.5.2023 platný od sezóny 24/25 27.5. 2023
Registračný-poriadok_uprava_2022-po-VZ 3.12.2022
Organizačný-poriadok_uprava_2022-po-VZ 3.12.2022
Smernica-pre-plnenie-testov-vykonnosti-2022-2023_uprava_2022-po-VZ 3,12.2022
Ekonomická-smernica_uprava_2022-po-VZ 3.12.2022
Stanovy SKrZ 26.06.2021
Rozpočet nákladov a výnosov SKrZ 2021 – Aktualizované rozdelenie príspevku medzi kluby 20.09.2021
Ekonomická smernica_ 14.05.2022
Sadzobník poplatkov 14.05.2022
Registračný poriadok 26.06.2021
Prestupový poriadok 26.06.2021
Disciplinárny poriadok 26.06.2021
Poriadok pre rozhodovanie sporov KpRS 19.09.2020
Organizačný poriadok 15.06.2017
Etický kódex 01.12.2014

 

 

 

 

 

  Názov Dátum
Smernica k prihlasovaniu na ISU projekty a seminare 08.03.2022
Smernica k prihlasovaniu na medzinárodné súťaže 28.02.2022
Nová smernica o školení trénerov v krasokorčuľovaní 2020 25.08.2020
Interná smernica k vyúčtovaniu domácich a zahraničných pracovných ciest 09.11.2019
Smernica pre zaraďovanie pretekárov do RD 2020/2021 27.10.2020
VP SKrZ 16/2017 – Testy výkonnosti 04.10.2017
Zoznam Vnútorných predpisov SKrZ 28.11.2019
Systém vzdelávania rozhodcov 30.05.2017
Jednotný systém vzdelávania trénerov 28.11.2011
Smernica o zabezpečovaní školení a doškolení rozhodcov 22.09.2010
Systém vzdelávania rozhodcov 22.09.2010
Zásady tvorby Športového kalendára 15.06.2017
Smernica č. /2006 o kompenzácii nákladov na rozhodcov 04.03.2009
Pokyn ktorým sa určujú pre prijímateľov finančných prostriedkov SKrZ minimálne požiadavky na preukázanie použitia prostriedkov SKrZ 04.03.2009
Smernica o materiálno – technickom, organizačnom a ekonomickom zabezpečení športovej prípravy reprezentantov SKrZ 24.02.2010
Zásady účasti členov SKrZ na aktivitách organizovaných inými subjektami 11.02.2009
Výklad neopravnenej osoby v krasokorčuľovaní 11.02.2009
Smernica 10/2006 – Vyznamenania v SKrZ 11.02.2009

 

 

  Archív Dátum
Sadzobník poplatkov 26.06.2021
Ekonomická smernica 26.06.2021
Sadzobník poplatkov 2018 26.08.2018
Prestupový poriadok 15.06.2017
Organizačný poriadok 10.09.2016
Registračný poriadok 13.06.2015
Prestupový poriadok 13.06.2015
Disciplinárny poriadok 10.09.2016
Ekonomická smernica 28.05.2016
Stanovy SKrZ / Stanovy SKrZ 13.07.2016
Sadzobník poplatkov SKrZ 01.06.2014
Registračný poriadok 01.06.2014
Prestupový poriadok 01.06.2014
Disciplinárny poriadok 12.05.2012
Ekonomická smernica platná od 20.4.2013 20.04.2013
Prestupový poriadok platný od 20.04.2013 20.04.2013
Prestupový poriadok platný od 28.05.2011 28.05.2011
Ekonomická smernica platná od 28.5.2011 01.06.2011
Registračný poriadok platný od 12.09.2010 12.09.2010
Smernica o materiálno – technickom, organizačnom a ekonomickom zabezpečení športovej prípravy reprezentantov SKrZ 24.07.2009
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 01.03.2009
Stanovy SKrZ 05.04.2011
Powered by WordPress and Bootstrap4