Disciplinárne konanie – Rozhodnutie DK č. 03/2019

Disciplinárna komisia SKrZ oznamuje, že dňom 05.04.2019 začala disciplinárne konanie podané pani Mgr. Máriou Lörinčíkovou proti Silvii Končekovej KK Iskra Banská Bystrica. (Viď. príloha).

Rozhodnutie DK č. 03/2019

 Podnet na DK

Oznámenie DK SKrZ k podnetu č. 03/2019

Ivan Jakubovič, predseda  DK SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4