Antidopingové pravidlá platné od 1.1.2015

Dňom 1.1.2015 vstúpili do platnosti nové antidopingové smernice ISU:
ISU Communication No. 1922 a
ISU Communication No. 1923

Svetový antidopingový kódex 2015 a ostatné súvisiace dokumenty sú dostupné na stránkach Antidopingovej agentúry SR – www.antidoping.sk
Powered by WordPress and Bootstrap4