Category Archives: DOKUMENTY

Pozvánka – webinár rozhodcov, špecialistov a kontrolórov 30.9. a 1.10.2021

Vážení rozhodcovia a špecialisti,

Slovenský krasokorčuliarsky zväz bude organizovať blok dvoch online webinárov pre rozhodcov a špecialistov. Hoci sa pravidlá pre kategórie sólo a športové dvojice nezmenili, vzhľadom k tomu, že sa v minulej sezóne nepretekalo, potrebujeme si obnoviť všetko potrebné k tomu, aby sme boli kompetentnými odborníkmi a adekvátne rozhodovali.

Prvý blok sa bude konať 30.09.2021 o 17,00.  Je určený rozhodcom.  

Druhý blok sa bude konať 1.10.2021 o 17,00 a je určený špecialistom a kontrolórom.

Účastníci sa musia prihlásiť zaslaním emailu na adresu: iveta.benzova@gmail.com  (meno, priezvisko, klub), zaplatiť poplatok v sume 5 eur do 27.09.2021 na číslo účtu:

IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

VS: 3009011021

Rozhodcovia, ktorí sú zároveň aj kontrolórmi, platia iba jednu platbu, t.j. 5 eur.

Pre rýchlejšiu identifikáciu platby prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, VS.  Webinár bude organizovaný prostredníctvom platformy Google meet.

Tešíme sa na vašu účasť.

V mene RK Lenka Bohunická

Uznesenia VV SKrZ od 12.08.2021 do 10.09.2021

Uznesenia VV SKrZ od 12.08.2021 do 10.09.2021

Zápisnica TMK č. 5/2021

Zápisnica TMK č. 5/2021

ISU JGP Košice 2021

Vítame v Košiciach všetkých pretekárov a pretekárky, ktorí dorazili na tretiu ISU JGP, ktorú hosťujú Košice!🤩⛸ Dnes sú tréningy, zajtra už sa na ľade predstavia jednotlivé kategórie.💃🕺 Sledujte naše sociálne siete, kde vám prinesieme program na každý deň, odkazy na live vysielanie a výsledky jednolivých kategórií. 👀🤩📺
 
Facebook: @slovakfigureskating
Instagram: @slovakfigureskating

Pozvánka – webinár trénerov september 2021

Vážení tréneri!

Slovenský krasokorčuliarsky zväz bude organizovať blok dvoch online webinárov na predĺženie platnosti trénerských licencií. Na predĺženie platnosti trénerských licencií je povinná účasť na oboch webinároch.

Prvý blok sa bude konať 01.09.2021 o 9:00 – 12:00 zameraný na Testy výkonnosti v sezóne 2021/22.

Druhý blok sa bude konať posledný septembrový víkend  (konkrétny deň a rozsah upresníme) a bude zameraný na Optimalizáciu športového výkonu a efektívne zvyšovanie výkonnosti v krasokorčuľovaní.

Tréneri, ktorí majú záujem o webinár sa musia prihlásiť zaslaním emailu na mail adresu: skoncokova@gmail.com  (meno, priezvisko, trénerský stupeň a názov klubu), zaplatiť poplatok v sume 10 eur na číslo účtu:

IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

VS: 092021

do 25.08.2021.

Pre rýchlejšiu identifikáciu platby prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, VS 092021. Webinár bude organizovaný prostredníctvom platformy Google meet.

Tešíme sa na vašu účasť

TMK

Uznesenia VV SKrZ od 22.06.2021 do 12.08.2021

Uznesenia VV SKrZ od 22.06.2021 do 12.08.2021

Zápisnica TMK č. 4/2021

Zápisnica TM č. 4/2021
Nominačné kritériá 2021/2022
Smernica pre plnenie testov výkonnosti 2021/2022
Náplne KP a VJ Športové dvojice 2021/2022

Pokyny k registrácii pre sezónu 2021/2022

Pokyny k registrácii pre sezónu 2021/2022

Powered by WordPress and Bootstrap4