Category Archives: Aktuality

Humenská korčuľa 2021

Propozície

Pozvánka – webinár trénerov, 2. blok

Vážení tréneri!

Radi by sme Vás infomovali o konaní 2. bloku webináru s názvom: Optimalizácia športového výkonu a efektívne zvyšovanie výkonnosti v krasokorčuľovaní.

Termín : 02.10.2021 (sobota) čas od 7:45 do 12:00

Obsah :

Základy fyziológie a diagnostiky (doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.) 8:00 -8:55
(aké zaťaženie kedy/ pre akú vekovú kategóriu, na ktoré záťažové parametre sa zamerať+diagnostika)

Psychológia športu (Mgr. Miroslava Rošková, PhD.) 9:00 – 9:55
(psychologická príprava počas jednotlivých cyklov- ideomot. tréning, motivácia, pochvala, ako zvládať stresové a záťažové situácie)

Teória a didaktika športu (prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.) 10:00 -10:55
(zložky šport.tréningu, objemy tréningového zaťaženia v jednotlivých cykloch, zložky šp. prípravydeterminujúce pre šp. výkon, senzitívne obdobia na rozvoj kond. a koord.schopností)

Diagnostika trénovanosti ( Mgr. Juraj Kreminický, PhD.) 11:00 -11:55
(základne gymnastické cvičenia na spevnovanie, posilňovanie a rozvoj flexibility, ako a kedy ich zaradovať
do TP)

Webinár bude realizovaný prostredníctvom platformy MS Teams, všetky podrobné informácie boli zaslané jednotlivým prihláseným trénerom prostredníctvom mail. adries.

Tešíme sa na vašu účasť
TMK

Pozvánka – webinár rozhodcov, špecialistov a kontrolórov 30.9. a 1.10.2021

Vážení rozhodcovia a špecialisti,

Slovenský krasokorčuliarsky zväz bude organizovať blok dvoch online webinárov pre rozhodcov a špecialistov. Hoci sa pravidlá pre kategórie sólo a športové dvojice nezmenili, vzhľadom k tomu, že sa v minulej sezóne nepretekalo, potrebujeme si obnoviť všetko potrebné k tomu, aby sme boli kompetentnými odborníkmi a adekvátne rozhodovali.

Prvý blok sa bude konať 30.09.2021 o 17,00.  Je určený rozhodcom.  

Druhý blok sa bude konať 1.10.2021 o 17,00 a je určený špecialistom a kontrolórom.

Účastníci sa musia prihlásiť zaslaním emailu na adresu: iveta.benzova@gmail.com  (meno, priezvisko, klub), zaplatiť poplatok v sume 5 eur do 27.09.2021 na číslo účtu:

IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

VS: 3009011021

Rozhodcovia, ktorí sú zároveň aj kontrolórmi, platia iba jednu platbu, t.j. 5 eur.

Pre rýchlejšiu identifikáciu platby prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, VS.  Webinár bude organizovaný prostredníctvom platformy Google meet.

Tešíme sa na vašu účasť.

V mene RK Lenka Bohunická

Testy výkonnosti – 2.- 3.10.2021, Ružomberok

Testy Ružomberok 2021 – Propozície

Powered by WordPress and Bootstrap4