Category Archives: Aktuality

Previerky 2022 – 6.-7.8.2022, Bratislava

Oznam o konaní previerok 2022

Posledná rozlúčka s Igorom Prokopom

Milí športoví priatelia, 

s veľkou ľútosťou Vám oznamujeme, že nás dňa 15.6.2022 navždy opustil náš priateľ, dlhoročný kontrolór a rozhodca, pán Ing. Igor Prokop.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok 17.6.2022 o 13:00 v Dome smútku v Martine. 

Za všetkých členov slovenského krasokorčuľovania vyslovujeme rodine a blízkym úprimnú sústrasť. 

11. ročník medzinárodného sústredenia – Trenčín, 13.-22.8.2022

Vážení športoví priatelia, dovoľujem si Vás opäť pozvať na už11. ročník medzinárodného sústredenia v Trenčíne, ktoré sauskutoční v termíne 13.-22.8.2022 a to v dvoch rozdelenýchturnusoch.

Vítané sú aj tanečné páry, pre ktoré je vyhradenájedna celá skupina.

Prihláška na sústredenie je v online formulári tuprípadne do emailu organizátora do 10.7.2022.

Teší sa na Vás celý trénerský tím uvedený v propozíciach.Prajem pekný deň

Propozície August 2022 – Trenčín 11. ročník

S pozdravomBc. Bibiána Srbecká

Info webinár – Zmeny po ISU Kongrese 2022, 19.6.2022

skrz

Vážení tréneri a technický panel,

pozývame Vás na pripravovaný webinár, ktorého témou budú plánované zmeny po ISU Kongrese 2022.

 

Termín: 19.6.2022

Čas: 17:30-19:00

Forma: Google Meet

Téma: Zmeny v pravidlách po ISU Kongrese 2022

Prednášajúci: p. Katarína Kamberská

 

Webináru odporúčame zúčastniť sa všetkým trénerom a technickému panelu (TS, TK).

Účastnícky poplatok 5€ je nutné uhradiť na SK04 0200 0000 0017 8827 9653 najneskôr 15.6.2022.

Do poznámky uviesť názov webináru a meno a priezvisko účastníka.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Správa Kontrolnej komisie SKrZ č. 1/2022

skrz

Správa Kontrolnej komisie SKrZ č. 1 – 2022

Valné zhromaždenie SKrZ, 14. mája 2022, Banská Bystrica

skrz

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 14. mája 2022 (v sobotu) v hoteli LUX, Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica.

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30

Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ, Banská Bystrica, 14.5.2022 


Prezenčná listina

Správa mandátovej komisie

Správa volebnej komisie

Uznesenia z VZ SKrZ 14.05.2022

Zápisnica z VZ SKrZ 14. 05. 2022

Rozpocet 2022 plan schvaleny VZ


ZOZNAM MATERIÁLOV NA VZ SKrZ 2022

Návrh programu VZ
Rokovací poriadok
Volebný poriadok
Správa kontrolóra 
Správa činnosti TMK
Správa Disciplinárnej komisie
Správa Rozhodcovskej komisie
Plán rozpočtu nákladov a výnosov 2022
Komentár k plánu rozpočtu_2022
Porovnanie rozpočtu – plán 2021, skutočnosť 2021, plán 2022
Správa k plneniu plánu na rok 2021
Výročná správa SKrZ 2021
Návrh VV_Úprava Ekonmickej smernice – Odmena rozhodcovskej komisii počas konania testov
Návrh VV_Úprava Ekonomickej smernice – Zaradenie odmeny pre VRZ
Návrh VV_Úprava sadzobníka poplatkov, Smernica pre plnenie testov
Návrh VV – zmena Sadzobníka SKrZ
Návrh ocenení
Návrh úpravy smerníc_ŠKP Bratislava
Návrhy Kraso Prešov
Plnenie úloh SKrZ 2021
Plán úloh SKrZ 2022
Židosť o zvýšenie dotácie na TIC na SKrZ
Športový kalendár 2022_2023
Súťažný poriadok 2022_2023

Zoznam kandidátov na člena Kontrolnej komisie:

Renáta Komárovská  Navrhovateľ: Helena Kažimírová

                                                          Helena Zamborská, KK Prešov

 

Zoznam kandidátov na podpredsedu Kontrolnej komisie :

Marta Poljaková        Navrhovateľ: Lucia Vozárová,KK Ruža Ružomberok

                                                         Helena Kažimírová

                                                         Helena Zamborská, KK Prešov

 

Zoznam kandidátov na predsedu Kontrolnej komisie :

 Ing. Jaroslav Burian  Navrhovateľ: Helena Kažimírová

                                                          Helena Zamborská, KK Prešov

 


 

 

 

 

 

 

 

Sústredenia Krásno 2022 – 3.-8. júl 2022 a 11.-16. júl 2022

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na letné krasokorčuliarske sústredenia Krásno 2022, ktoré sa budú konať na zimnom štadióne MM Aréna – Krásno nad Kysucou. 

Termíny: 3.-8. júl 2022 a 11.-16. júl 2022

Vedúci sústredenia: Bc. Rastislav Vrlák +421 907 341 845

 Krásno 2022 – Propozície

 

Camp Blansko 3. – 9. 7. 2022

Kontakt: campblansko@gmail.com

Powered by WordPress and Bootstrap4