Category Archives: Trenérsko-metodická komisia

Náplne KP a VJ pre sezónu 2021/22

Náplne KP a VJ 2021/2022

Náplne RT a VT 2021/2022 pre tance na ľade

Kategórie mimo SP 2021/2022

Zápisnica TMK č. 3/2021

Zápisnica TMK č. 3/2021
Plnenie kritérií_2020/2021 sumár
Plnenie kritérií_2020/2021 seniori
Plnenie kritérií_2020/2021 juniori
Plnenie kritérií_2020/2021 ml. žiactvo
Plnenie kritérií_2020/2021 st. žiactvo

 

Zápisnica TMK č. 2/2021

Zapisnica TMK č. 2/2021

Zápisnica TMK č. 1/2021

Zápisnica TMK č. 1/2021

Plnenie kritérií na zaradenie do repr. družstiev a talentovanej mládeže za sezónu 2019/2020

TMK spracovala plnenie kritérií na zaradenie do reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže za sezónu 2019/2020.

V prípade, že tréneri postrehnú chybný alebo chýbajúci záznam u svojho pretekára, prosíme o zaslanie informácie, vrátane protokolu z pretekov, na adresu tmk@kraso.sk.

Plnenie kritérií 2019/20 junior, juniorky
Plnenie kritérií 2019/20 ml. žiactvo
Plnenie kritérií 2019/20 seniori, seniorky
Plnenie kritérií 2019/20 st. žiactvo
Plnenie kritérií 2019/20 sumár

Nové školenia trénerov – všeobecná časť

Predbežný harmonogram školení do konca roku 2020 

Fakulta športu B.Bystrica
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/
 I. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 21. – 22.3.2020 
II. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 20 – 22.3.2020 

Fakulta športu Prešov
https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar
I. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 27. – 29.3.2020 
I. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 18. – 20.09.2020

Zápisnica TMK č. 4/2019

Zápisnica TMK č.4/2019

ISU Communication 2254 – preklad

Nominačné kritériá šampionáty a ISU preteky 2019/2020

Smernica pre zaraďovanie pretekárov do RD 2019/2020

Pozvánka na seminár trénerov

TMK Si Vás dovoľuje  pozvať na seminár trénerov všetkých kvalifikačných stupňov, zameraný na Testy Výkonnosti na ľade v sezóne 2019/2020. Seminár bude uznaný aj na predĺženie platnosti trénerskej licencie pre tých trénerov, ktorí to potrebujú.

Dátum konania: 10.-11.08.2019
Miesto konania: Rezort Altis – Námestovo
Organizátor: TMK
Poplatok: 20 €
Variabilný symbol: 10082019
Garant: Zuzana Drnzíková, Silvia Končoková
Prihlášky a úhrada poplatku: do 25.07.2019

1. Prihlášky na seminár je potrebné zaslať do 25.07.2019 na adresu: skoncokova@gmail.com a v kópii na okolka@mail.t-com.sk.
2. Poplatok je potrebné zaslať na č. účtu IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 a do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, variabilný symbol – uvedený v tabuľke. Bez uhradenia poplatku nie je možné sa seminára zúčastniť.
3. Účasť na seminári je na vlastné náklady.
4. Podmienkou účasti na seminári je platný registračný preukaz trénera SKrZ.
5. Hlavnými bodmi seminára budú prednášky zamerané na Testy výkonnosti 2019-2020, a najčastejšie chyby v testoch na ľade. Súčasťou seminára budú prednášky s praktickými ukážkami na ľade aj v telocvični. Prosíme priniesť korčule. Každý tréner si môže zobrať so sebou max. 2 pretekárov. Mená a počet pretekárov treba nahlásiť pri prihlásení.
6. Miesto konania: Námestovo – Rezort Altis:
7. Ubytovanie a stravu je možné zabezpečiť v Rezorte Altis. Predpokladaná cena je 35€/ osoba a noc v prípade plného obsadenia izieb.
8. Časový rozpis bude zaslaný do 30.7.2019, predpokladaný rozsah:
Sobota 14:00-19:30
Nedeľa 8:00-14:00
9. Prednášajúci – člen komisie p. Čuchran, Lukáš Csolley sklz na ľade.

Časový program

Sobota 10.8.2019

12:45                           Zahájenie a prezentácia
                                   (Veľká kongresová sála Hotel Altis) – Drnzíková
13:15 – 14:45              Prednáška test 8-5 + najčastejšie chyby – Drnzíková, Čuchran
15:15 – 16:15              Test 8 a 7 na ľade – Csölley, Čuchran  
16:45 – 17:45              Príprava na suchu Test 8-5 (telocvičňa Resort Altis) – Csölley
18:15 – 19:15              Test 6 a 5 na ľade – Csölley, Čuchran
19:30 – 20:00              Večera
20:00 – 21:00              Prednáška Smernica k testom, organizácia a priebeh testov 
                                   (Veľká kongresová sála Hotel Altis) – Drnzíková

                                   Diskusia

Nedeľa 11.8.2019

8:15 – 09:15                Test 4 a 3 na ľade – Csölley, Čuchran
9:30 – 10:30                Test 2 a 1 na ľade – Csölley, Čuchran
11:00 – 12:30              Prednáška test 4-1 + najčastejšie chyby – Drnzíková, Čuchran
12:30 – 13:00              Obed
13:00                           Záver

Ing. Zuzana Drnzíková, PhD.
Člen TMK

Powered by WordPress and Bootstrap4