Category Archives: Rozhodcovská komisia

Školenie rozhodcovia tance

skrz

VV SKrZ a Rozhodcovská komisia pozývajú rozhodcov –  záujemcov o rozšírenie svojich kvalifikácií  o tanečnú kategóriu na úvodné školenie , ktoré prebehne prostredníctvom Zoom platformy .

Termín : 13. a 14. 11. 2023

Čas : od 18:00  do cca 19:30

Školitelia : Slavka Grinčová, Vladimír  Čuchran

Poplatok za školenie : 5,- za oba dni do 10.11.2023

je potrebné uhradiť na účet: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

Prihlášky je potrebné zaslať:slovakskating@kraso.sk

a v kópií na : cuchran@alfabal.sk

 

Školenie bude zamerané na zoznámenie sa so základmi tanečníckych krokov, obratov, povinných tancov  a rytmov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Nominácie TŠ, TK, DVO a rozhodcov na SP v sezóne 2023/2024

skrz

nominácie_TŠ_TK_DVO_roz_2023-2024

Zápisnica RK č. 7/2023

skrz

Zápisnica RK č.7

Zápisnica RK č. 5/2023

skrz

Zápisnica RK 5-2023

Semináre pre sezónu 2023/2024

skrz

RK SKrZ vyhlasuje semináre pre rozhodcov, trénerov, špecialistov, kontrolórov a data/video.

Všetky potrebné informácie v pdf.

Platba 10 euro, každý účatník platí iba raz, aj keď sa zúčastní viacerých seminárov.

Poplatok je nutné uhradiť do 6.9.2023, kedy už poplatok musí byť pripísaný na účet SKrZ.

Semináre RK

 

 

Zápisnica RK č.4/2023

skrz

Zápisnica RK č.4 -2023

Aktivity rozhodcov, TŠ, TK a DVO sezóna 2022/2023

skrz

Aktivita Rozhodcovia sezóna 2022-2023

Aktivita Technickí kontrolori sezóna 2022-2023

Aktivita Technickí špecialisti sezóna 2022-2023

Aktivita DVO sezóna 2022-2023

Zápisnica RK č.3/2023

skrz

Zápisnica RK 18.3.2023

Powered by WordPress and Bootstrap4