Category Archives: Rozhodcovská komisia

Školenia rozhodcov, TK a TŠ pre sezónu 2022/2023

skrz

Školenie Rozhodcov, TŠ ,TK pre sezónu 2022/2023 online a praktické 

Online: September 2022

Praktická/prezenčná časť: 1.10.2022 (počas Nepela Memorial)

Seminár Rozhodcov, TŠ, TK pre sezónu 2022/2023 online

TŠ a TK – 17.7.2022

Rozhodcovia – September 2022

Zápisnica zo zasadnutia RK 4.7.2022

Zápisnica zo zasadnutia RK 4.7.2022

Školenie pre rozhodcov, TS, TC, DRO – časový rozpis

Technickí špecialisti a kontrolóri:  sobota 26.9.2020 od 9,30 do 11,30 hod.
Data a video operátori : sobota 26.9.2020 od 17,00 do 18,00 hod.
Rozhodcovia: nedeľa 27.9. 2020 od 9,00 do 11,30 hod.
 
Záväzné sú časy pre otvorenie školení pre jednotlivé kategórie. Dľžka sa bude upravovať podľa situácie a potrieb prednášajúcich.

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov – AKTUALIZÁCIA!

Dôležitá zmena !

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa školenie uskutoční distančnou formou.

Úprava po sprísnených opatreniach:
Forma: On-line
Počet skupín: 4

Rozhodcovia; technickí špecialisti; technickí kontrolóri; data/video
Detaily: na prihlásenie ( link, čas)- budú zaslané každému prihlásenému účastníkovi vopred. Vzhľadom na zmenu formy sa zníži pôvodná časová dotácia v každej skupine, ostanú však uvedené dni. Zároveň zašleme materiály na preštudovanie.
Noví účastníci: nemajú možnosť získať kvalifikáciu, ale môžu absolvovať počas roka náčuvy – príprava podľa zaslaných materiálov samoštúdiom
Predpokladaný termín ďalšieho školenia s možnosťou získať kvalifikáciu: september 2021

Účasť na tejto dištančnej forme školenia pomôže príprave rozhodcov na sezónu a uľahčí prípravu nominácií. Zároveň žiadame účastníkov pripraviť si informáciu o personálnych  obmedzeniach  zúčastňovať sa na súťažiach/ podľa regiónov alebo podľa individuálneho zváženia – je potrebné, aby to účastníci nahlásili, pre nominácie na preteky SP; prípadne nutné akceptovanie zmien v nominačných kritériách, resp. zastúpení v paneloch pre preteky SP. Formou samoštúdia si pozrieť pravidlá pre sezónu 2020/2021.

Veríme, že sa preteky SP uskutočnia.

Miesto konania: DOM ODBOROV, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Špecialisti a technickí kontrolóri: sobota 26.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre špecialistov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

Rozhodcovia: nedeľa 27.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre rozhodcov od soboty  26.9.  od 17,00, pokračovanie v nedeľu.

Pre technických kontrolórov, ktorí sa zúčastnia školenia pre rozhodcov, bude zabezpečený a uhradený nocľah zo soboty na nedeľu.

Stávajúci dataoperátori sa zúčastnia školenia pre špecialistov a technických kontrolórov v sobotu

Pre nových uchádzačov o školenie pre dataoperátorov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

 

Účastnícky poplatok 5 EUR na účet: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

Stávajúcim činovníkom (aktívnym v posledných dvoch sezónach) budú hradené náklady na cestovné a stravné v súlade s ekonomickou smernicou SKrZ, noví uchádzači si náklady hradia.

Školenie sa nevzťahuje na činovníkov s medzinárodnou , resp. ISU kvalifikáciou pre konkrétnu činnosť.

Záväznú prihlášku treba poslať na adresu: iveta.benzova@gmail.com do 18.9.2020

Bezpečnostné opatrenia:

S ohľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 žiadame všetkých účastníkov školenia o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel: – pri príchode na školenie sa každý účastník preukáže vyplneným a podpísaným „Čestným prehlásením o neexistencii príznakov vírusového infekčného ochorenia“, ktoré odovzdá organizačnému pracovníkovi (Čestné prehlásenie je dostupné na stránke www.kraso.sk ) – počas doby platnosti plošného nariadenia nosiť rúška v uzavretých priestoroch platí toto nariadenie pre všetkých bez výnimky.

Prihláška na školenie pre rozhodcov
Bezinfekčnost COVID-19_Dotazník

Seminár pre rozhodcov, špecialistov a technických kontrolórov

Dátum konania:  07.09.2019
Miesto konania:  DOM ODBOROV, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina
Čas: od 11:00- 17:00
Účastnícky poplatok: 5 EUR na účet:  SK04 0200 0000 0017 8827 9653
Variabilný symbol: 07092019
Do poznámky pre príjemcu uveďte meno účastníka seminára.

Program:

  1. Vyhodnotenie sezóny 2018/2019
  2. Hodnotenie v kategórii športové dvojice (A. Simančíková)
  3. Aktuálne zmeny v rozhodovaní pre nasledujúcu sezónu (Bohunická)
  4. Aktuálne zmeny pre technický panel (Drnzíková)
  5. Praktické ukážky s komentovaným hodnotením spoločne – špecialisti, kontrolóri aj rozhodcovia (riadená spoločná diskusia)
  6. Odovzdanie certifikátov absolventom školenia, ktorí robili skúšky v roku 2018
  7. Individuálne konzultácie nominácií rozhodcov a špecialistov pre Slovenský pohár v sezóne 2019/2020 (Benzová)     

Tešíme sa na aktívnu účasť a spoločné stretnutie.

Zápisnice zo zasadnutia RK 22.-23.09.2018

 Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 22.09.2018

 Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 23.09.2018

Školenie rozhodcov, TC a TS pre sezónu 2018/2019

Termín konania školenia pre rozhodcov:

21. a 22.9.2018 v Bratislave, súčasťou bude „tréningové rozhodovanie“  počas preteku „ Ondrej Nepela Trophy“.

Otvorenie v piatok, 21.9.2018 o 16:30 hod., záver v sobotu, 22.9.2018 o 17:00 hod.

Termín konania školenia pre kontrolórov a  technických špecialistov:

22. a 23.9.2018 v Bratislave

Otvorenie v sobotu,  22.9.2018 o 9:30 hod., záver v nedeľu, 23.9.2018 o 13:00. 

Vyplnený formulár prihlášky treba odoslať do 5.9.2018 na emailovú adresu iveta.benzova@gmail.com.

 Prihláška

Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 14.07.2018

 Zápisnica zo zasadnutia RK zo dňa 14.07.2018

Powered by WordPress and Bootstrap4