Category Archives: Announcements

Usmernenie k registračnému obdobiu 2024/2025

skrz

OZNAM_Pokyny_ registrácia 2024-2025

Pokyny-k-registrácii – 24_25

Valné zhromaždenie 15.6. 2024

Rokovací poriadok 15. 6.2024 zmena2

Volebny-poriadok-15.6.2024

Pozvánka na VZ 2024

Návrh-programu-VZ Ružomberok

Prezenčná listina

Správa Volebnej komisie

 

 

 

Dokumenty:

Plan-rozpoctu-vynosov-a-nakladov-SKrZ-na-rok-2024-

VS-SKrZ-2023-po-oprave-15maj2024-s-vyrokom-auditora

Športový kalendár 2024-2025

2024 Žiadosť zvýšenie dotácie na TIC na SKrZ

Martin, Sportovy, formula na aktivity SKrZ

Návrh TN

Navrh_FSC_ZA

Návrhy TK-organizačný

Návrhy TK-prestupový

Návrhy TK-registračný

Návrhy TK-sadzobník

navrhy za KK ZA Sutazny poriadok

Navrh-zmena-Stanov-SKrZ-KK RUZA

p. Ridosko

Rozpocet Crow Arena p.Pucher

VZ_SKrZ_240615___NAVRHY_KK_ISKRA_BB (2)

Stanovy , Jaroslav Burian

ValkyovaJana, rozpocet

VYZNAMNANIE smernica MT

Návrh – oprava Zápisnice z VZ 2023

Kandidáti na predsedu SKrZ:

JUDr. Peter Majerník, KC KE,

navrhovateľ: H. Zamborská, Kraso Prešov

 

Ing Jozef Beständig, Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava

navrhovateľ: KK Ruža Ružomberok, Skating Sports Prešov, Crow Arena Košice, HC Bulls Vranov, KK Nové Mesto nad Váhom, KK Zvolen, Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava

 

Kandidáti na člena VV zodpovedného za vnútrozväzový život:

Ing. Katarína Kelschová, Kraso klub Žilina

navrhovateľ: M. Drdáková, Kraso klub Žilina

 

Mgr. Martina Lukáčová, Kraso Prešov

navrhovateľ: Lucia Vozárová, KK Ruža Ružomberok

 

Ing. Kristína Švaňová, KK Liptovský Mikuláš

navrhovateľ: Rastislav Vrlák, Skate Žilina

 

Kandidáti na podpredsedu, člena VV zodpovedného za medzinárodnú činnosť:

Mgr. Monika Mjartan Kuštárová, ŠKK Zvolen

navrhovateľ: ŠKK Zvolen, KK Ruža Ružomberok, Skating Sports Prešov, KK Nové Mesto nad Váhom

 

Bc. Rastilav Vrlák, Skate Žilina

navrhovateľ: H. Zamborská, Kraso Prešov

 

Csaba Kürti, Skating Dream DRJ

navrhovateľ: Skating Dream DRJ

 

Kandidáti na  člena VV zodpovedného za finacie,  ekonomiku a hospodárenie:

Lýdia Lackovičová, KK Ruža Ružomberok

navrhovateľ: H. Zamborská, Kraso Prešov

 

 

 

Správa z administratívnej finančnej kontroly

skrz

SCAN0004

Rebríčky mimo SP

skrz

Hviezdičky

HSS

HSM

Adult Bronze

HSJ

Valné zhromaždenie SKrZ, 18. 5. 2024, Púchov

skrz

Valné zhromaždenie SKrZ sa uskutoční v Púchove dňa 18. 5. 2024.

VZOR CP VZ 18.5.2024

CP čistý VZ 18.5.2024

 

 

 

 

Kandidáti na voľbu člena VV SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život:

Ing. Kristína Švaňová, KK Liptovský Mikuláš, navrhovateľ R. Vrlák, Skate Žilina

Mgr. Martina Lukáčová, Kraso Prešov, navrhovateľ J. Beständig, predseda VV SKrZ

Pozvánka na VZ SKrZ 18. 5. 2024, zmena

 

Rokovací poriadok 18.5.2024, zmena

Volebný-poriadok-18.5.2024 Púchov

Navrh-programu-VZ 24 – zmena, doplnenie

Program-VZ 24

Víťazi SP 2023-2024

Výročná správa SKrZ 2023

Prezenčná listina

Správa Volebnej komisie

Zapis VZ 18.5.2024

Správy o činnosti:

Správa RK 2023 2024

Aktivita I

Sprava komisie DK

Gmail – Správa DK za 2023

Správa o činnosti TK 2023-2024

Správa o činnosti TMK 2023_24

Správa kontrolóra na VZ SKrZ 2024

Správa VV SKrZ o plnení úloh z VZ 2023

Plán úloh SKrz na 2024

Návrh ocenení TK

Rozpočty:

Rozpočet SKrZ plán a skutočnosť 2023 a plán 2024

Plán rozpočtu výnosov a nákladov SKrZ na rok 2024

Komentár k plánu rozpočtu SKrZ 2024

Rozpočet SKRZ 2023 plán a skutočnosť

Správa k plneniu plánu rozpočtu SKrZ za rok 2023

Dokumenty  opravené na odporúčanie audítora SKrZ:

 

Návrhy:

2024 Žiadosť zvýšenie dotácie na TIC na SKrZ

FSC ZA, zrusenie Uznesenia 29

Iskra BB

KK Martin

VYZNAMNANIE KK MT

UZNESENIE Formular KK MT

Návrh – SKS na VZ 18.05.2024 v Púchove, Prestupovy poriadok

Návrh KK TN, Sportovy kalendar

Návrh JB – oprava Zápisnice z VZ 2023

Navrh na doplnenie bodov programu VZ 18.5.2024

Navrh-na-zmenu-Sadzobnika-poplatkov-SKrZ-KK-Ruza

Návrh VV – zmena Stanov SKrZ – final

Návrhy na zmenu Súťažného poriadku NMV

Návrhy TK-organizačný

Návrhy TK-prestupový

Návrhy TK-Registracny

návrhy za Kraso Prešov

navrhy za KK ZA Sutazny poriadok

Opatovne hlasovanie, zrusenie p.Ridosko

Smernica prihlasovanie na medzinarodne preteky, Marek Vaclavik

Smernica ucast na akciach neorg.SKrZ, Marek Vaclavik

Ucast na medzinarodnych pretekoch, nominacie, Marek Vaclavik

 

 

 

Zápisnica VV SKrZ č.6/2024

skrz

Zápisnica č. 6-24

Správa KK č.1/2024

skrz

Správa KK SKrZ č.1-2024 z 26.-27.apríla 2024 (2)

13. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO KRASOKORČULIARSKEHO SÚSTREDENIA V TRENČÍNE

skrz

Propozície 2024 – Trenčín 13. ročník

Powered by WordPress and Bootstrap4