Múzeum telesnej kultúry v SR

Krátky pohľad na vývoj a činnosť Múzea telesnej kultúry dáva možnosť okrajovo nazrieť do zložitej problematiky športového múzejníctva  v Slovenskej republike. Napriek pretrvávajúcim problémom možno záverom konštatovať, že  Múzeu telesnej kultúry v SR sa obsahom svojich aktivít etablovalo ako pevná a rešpektovaná  súčasť  slovenskej muzeálnej obce.

www.muzeumsportu.sk

Powered by WordPress and Bootstrap4