Zmeny v Súťažnom poriadku pre sezónu 2013/2014

Súťažný poriadok pre sezónu 2013/2014 schválený na zasadnutí Rady predsedov 7.9.2013 obsahuje oproti predchádzajúcim sezónam niekoľko zmien.

Medzi najzásadnejšie patria tieto:

 • Zmenil sa počet a rozdelenie do vekových kategórií nádejí dievčat.
  Namiesto bývalých “dvojročných” mladších a starších nádejí sa v sezóne 2013/2014 budú usporadúvať preteky v nových “jendoročných” kategóriách:

  Nádeje 7 - dievčatá narodené medzi 1.7.2006 a 30.6.2007
  Nádeje 8 - dievčatá narodené medzi 1.7.2005 a 30.6.2006
  Nádeje 9 - dievčatá narodené medzi 1.7.2004 do 30.6.2005
  Nádeje 10 - dievčatá narodené medzi 1.7.2003 do 30.6.2004

  Kategórie mladších a starších nádejí chlapcov ostali bezo zmeny t.j. :

  Mladšie nádeje - chlapci narodení medzi 1.7.2005 a 30.6.2007
  Staršie nádeje - chlapci narodení medzi 1.7.2003 a 30.6.2005
 • V kategóriách mladších a starších žiačok sa zaviedol bonus +1 bod za zaradený (pokus) o dvojitý Axel alebo trojitý skok.

  "Zaradenie 2A alebo 3-tého skoku, ktorý bude technickým panelom uznaný ako dorotovaný 2A / 3-tý skok alebo nedorotovaný 2A< / 3-tý< skok alebo 2A<< / 3-tý<< skok, bude zvýhodnené bonusom +1 (ak to bude len prerotovaný 1A, bonus sa nepridelí). Na medzinárodných pretekoch usporiadaných v SR, ktoré sú súčasťou SP, sa uvedený bonus prideľovať nebude."
 • Upravili sa počty a spôsob nominácie pretekárov na Majstrovstvá SR.
 • Do celkového výsledku Slovenského Pohára jendotlivcov sa budú započítavať body za 5 najlepších umiestnení.
 • Zmenil sa spôsob výpočtu poradia Slovenského Pohára klubov.
Powered by WordPress and Bootstrap4