7th Santa Claus Cup 2013

7th Santa Claus Cup 2013, Budapešť, Maďarsko

Termín konania pretekov: 2-8.12.2013

Termín podania prihlášok na SKrZ: do 18.10.2013

Announcement- 7th SANTA CLAUS CUP 2013

http://www.moksz.hu/santaclauscup2013/

Powered by WordPress and Bootstrap4