Zasadnutie Rady predsedov

Rada predsedov sa uskutoční dňa 12.septembra 2015 (v sobotu) o 11.00 v Trenčíne, v hoteli Magnus (kongresová miestnosť na 1.poschodí) Považská 1706.

Začiatok je stanovený na 11:00, prosime kluby, najmä predsedov z východu Slovenska o vyjadrenie, či by im vyhovoval skorší začiatok, napr. o 9:00.

Powered by WordPress and Bootstrap4