Všeobecná časť školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa

Všeobecná časť školenia trénerov 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa

Trénersko vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/)
Aktuálne informácie o školeniach nájdete vždy na:
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/
https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/prihlasenie-a-financovanie-vzdelavania/

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím doc. PaedDr. Martina Pupiša, PhD. na martin.pupis@umb.sk.

TERMÍN ŠKOLENIA:
10.-11.11.2018 – VŠEOBECNÁ ČASŤ 1.KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – PODROBNOSTI A PRIHLÁSENIE [2]
09.-11.11.2018,  VŠEOBECNÁ ČASŤ 2. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA – PODROBNOSTI A PRIHLÁSENIE [2]

Powered by WordPress and Bootstrap4