Oznam – usmernenie k testom výkonnosti

VV SKrZ oznamuje, že výsledky testov výkonnosti konané v Novom Meste nad Váhom, budú platné na zaradenie pretekárov do kategórií na súťaže SP, resp.mimo SP až od najbližších pretekov, konaných 1 týždeň po skončení testov výkonnosti.
Uvedené pravidlo bude aplikované pre všetky nasledujúce testy výkonnosti z organizačných dôvodov. Na spracovanie testov a kontrolu protokolov je potrebný určitý čas a po vyžrebovaní pretekárov už nie je možné meniť zoznam pretekárov.
Powered by WordPress and Bootstrap4