Rada predsedov, 11. mája 2019, Bratislava

Rada predsedov, 11. mája 2019

Pozvánka

Uznesenia z rady predsedov

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Radu predsedov, ktorá sa bude konať dňa 11. mája 2019 (v sobotu) o 10:30 hod. v aule Domu športu, adresa: Junácka 6, 832 80, Bratislava.

Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 10:00 hod. do 10:30 hod.

Presný program Rady predsedov ako aj ďalšie dokumenty a pozvánka budú zaslané predsedom klubov po ich schválení VV SKrZ.

S úctou,

Ing. Jozef Beständig

Predseda VV SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4