Oznámenie o konaní previerok

Zoznamy / Výsledky

Vážení športovci a tréneri,

dovoľte, aby sme Vás v mene Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu informovali o konaní previerok výkonnosti, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 4. a 5.8.2019 v Námestove počas konania sústredenia reprezentačných družstiev.

v súlade s návrhom TMK a po odsúhlasení VV SKrZ sa previerok na náklady SKrZ povinne zúčastnia nasledovní pretekári:
Juniorky: Ema Doboszová, Alexandra Filcová
Juniori: Marko Piliar
ŠD juniori: Tereza Zendulková – Simon Fukas

Výber
Juniorky: Agáta Bačová
ŠD žiactvo: Margaréte Mušková – Oliver Kubačák

Previerky v kategórii seniorov sa uskutočnia počas pretekov 27. Nepela Memoriál.
Seniorky: Rajičová
Seniori: Klepoch, Neuman

Previerok sa možno zúčastniť aj na vlastné náklady za nevratný poplatok 50 €, za splnenia nasledovných podmienok:
– len záujemcovia z kategórie seniorov, juniorov  a staršieho žiactva A
– Seniorky/seniori – zvládnutý 2A a min. jeden 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2018-2019
– Juniorky/juniori – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2018-2019
– St. žiactvo – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2018-2019 min. na <

Pretekári v kategórii juniorov predvedú juniorský a v kategórii seniorov seniorský krátky program a voľnú jazdu v súlade s pravidlami ISU, v súťažnom oblečení a s plnou náplňou. Pretekári v kategórii staršieho žiactva predvedú krátky program a voľnú jazdu v súlade so súťažným poriadkom ISU, resp. SKrZ a v súťažnom oblečení.
Pretekári sú povinní najneskôr do 25.7.2019 potvrdiť svoju účasť na adresu slovakskating@kraso.sk a v kópii na tmk@kraso.sk a poslať vyplnený formulár „Plánovaná náplň programu“ na adresu naplne@kraso.sk .

Po ukončení previerok na ľade, prebehne zhodnotenie predvedených výkonov za účasti pretekárov, ich trénerov, rozhodcov a technického panelu. Protokol z previerok bude zaevidovaný a zaslaný na sekretariát SKrZ a uložený na web stránke SKrZ. Účastníci sústredenia RD absolvujú okrem slovného hodnotenia aj hodnotenie s videozáznamom so zástupcami členov komisie.
Na základe výsledkov previerok výkonnosti bude spresnená nominácia na JGP a na ostatné medzinárodné preteky plánované v sezóne 2019/2020. Účasť a výkon na previerkach sú podmienkou nominácie na medzinárodné preteky. V prípade neúčasti na previerkach bude prehodnotené prerozdelenie pridelených dotácií na danú sezónu.
Časový rozpis previerok Vám bude oznámený po potvrdení prihlášok. Prajeme všetkým úspešnú prípravu na previerky výkonnosti.

Ing. Jozef Beständig
Predseda SKrZ

Ing. Zuzana Drnzíková, PhD.
Člen VV zodpovedný za reprezentáciu

Powered by WordPress and Bootstrap4