Previerky výkonnosti 2020

Vážení športovci a tréneri,

Slovenský krasokorčuliarsky zväz oznamuje, že previerky výkonnosti sa uskutočnia v dňoch 9. a 10.8.2020 v Pezinku. V súlade s návrhom TMK a po odsúhlasení VV SKrZ sa previerok na náklady SKrZ povinne zúčastnia nasledovní pretekári:

Juniorky: Ema Doboszová, Alexandra Filcová, Lucia Jacková, Vanesa Šelmeková, Jana Ochránková, Marína Angela Alexy

Juniori: Adam Hagara, Jakub Galbavý, Marko Piliar

ŠD juniori: Margaréta Mušková – Oliver Kubačák

Staršie žiačky: Hana Čermáková, Natália Chibuzor Ostrolucká

Previerky v kategórii seniorov sa uskutočnia počas medzinárodných pretekov z kalendára ISU konaných v septembri 2020.

Seniorky: Nicole Rajičová

Seniori: Michael Neumann

Previerok sa možno zúčastniť aj na vlastné náklady za nevratný poplatok 50 €, za splnenia nasledovných podmienok:

  • len záujemcovia z kategórie seniorov, juniorov a staršieho žiactva A
  • Seniorky/seniori – zvládnutý 2A a min. jeden 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020
  • Juniorky/juniori – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020
  • žiactvo – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020 min. na <

Pretekári v kategórii juniorov predvedú juniorský a v kategórii seniorov seniorský krátky program a voľnú jazdu v súlade s pravidlami ISU, v súťažnom oblečení a s plnou náplňou. Pretekári v kategórii staršieho žiactva predvedú krátky program a voľnú jazdu v súlade so súťažným poriadkom ISU, resp. SKrZ a v súťažnom oblečení.

Pretekári sú povinní najneskôr do 27.7.2020 potvrdiť svoju účasť na adresu slovakskating@kraso.sk a v kópii na tmk@kraso.sk a poslať vyplnený formulár „Plánovaná náplň programu“ na adresu naplne@kraso.sk . Úhrada poplatku pre samoplatcov na číslo účtu: IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 pod variabilným symbolom 9001.

Po ukončení previerok na ľade, prebehne zhodnotenie predvedených výkonov za účasti pretekárov, ich trénerov, rozhodcov a technického panelu. Protokol z previerok bude zaevidovaný a zaslaný na sekretariát SKrZ a uložený na web stránke SKrZ. Účastníci sústredenia RD absolvujú okrem slovného hodnotenia aj hodnotenie s videozáznamom so zástupcami členov komisie.

Na základe výsledkov previerok výkonnosti bude spresnená nominácia na JGP a na ostatné medzinárodné preteky plánované v sezóne 2020/2021. Účasť a výkon na previerkach sú podmienkou nominácie na medzinárodné preteky. V prípade neúčasti na previerkach bude prehodnotené prerozdelenie pridelených dotácií na danú sezónu.

 Časový rozpis previerok Vám bude oznámený po potvrdení prihlášok. Prajeme všetkým úspešnú prípravu na previerky výkonnosti.

Powered by WordPress and Bootstrap4