Pokyny k registrácii na sezónu 2020/21

Registrácia na sezónu 2020/2021 bude prebiehať elektronicky cez online registračný systém na adrese register.kraso.sk.

Termín elektronickej registrácie je do 31.8.2020

Všetky registračné poplatky, tak ako predchádzajúce sezóny, je potrebné uhradiť na účet SK04 0200 0000 0017 8827 9653. VS pre úhradu registračného poplatku za kolektívneho člena (klub) je 2002, za individuálneho člena 2001. Do poznámky treba uviesť názov klubu. Potvrdenie o úhrade, nie potvrdenie o zadaní príkazu, prosím zaslať na tk@kraso.skhospodar.kraso@gmail.


Prístup do databázy
Všetky kluby v roku 2019 obdržali prístupové heslo do databázy SKrZ. Pokiaľ niektorý klub/predseda heslo zabudol, prípadne heslo nemá, alebo ak sa menil predseda/výbor klubu, prosíme o informáciu na adresu slovakskating@kraso.sk, následne bude zaslané nové heslo.

Dôležitá informácia
V databáze SKrZ majú byť uvedení len členovia SkrZ. To znamená, že členovia oddielu, ktorí nie sú zároveň aj členmi SKrZ tam uvedení byť nemajú. Preto, ak máte takýchto členov, ktorí sú v databáze uvedení a nemali by byť, prosíme o zaslanie zoznamu. Následne budú z databázy vymazaní.

Registrácia existujúcich členov
V registri prosím skontrolovať + upraviť údaje o členoch klubu – záložka Osoby.

V prípade potreby úpravy údajov po kliknutí na Zmeniť treba otvoriť záložku Celý formulár:

Registrácia nového člena
Pokiaľ máte nových členov, kliknite na Pridať osobu, zadajte všetky údaje a nahrajte fotku. Následne bude novým členom pridelené registračné číslo.

Ukončenie členstva
Ak niekto ukončil členstvo vo zväze, resp. ho neregistrujete na nadchádzajúcu sezónu, treba vyplniť okienko člen do: 31.8.2020.

Doregistrovanie existujúcich členov chýbajúcich v databáze
Pokiaľ v zozname niekto zo „starých“, registrovaných členov chýba, prosíme informujte nás mailom na: slovakskating@kraso.sk a wanda.stankovianska@gmail.com

Pri „starých“ členoch prosím doplniť dátum člen od. Ak dátum neviete presne, potom:

  • pri pretekároch uveďte dátum od dovŕšenia veku 6 rokov
  • pri funkcionároch uveďte dátumu zvolenia
  • pri ostatných členoch uveďte dátum cca dva roky dozadu.

Údaje o klube
Prosíme o kontrolu údajov o klube. V prípade, ak sa niečo zmenilo, je potrebné údaje upraviť.

Pokiaľ ste vyplnili a zaslali registračné formuláre, tie skontrolujeme. Hlavná registrácia však prebieha cez systém a každý člen zväzu musí byť evidovaný aj elektronicky.

V prípade problémov so systémom alebo nejasností prosím kontaktovať wanda.stankovianska@gmail.com, 0903 431 935.

 

Technická komisia pri VV SKrZ

Powered by WordPress and Bootstrap4