Pokyny k prestupovému obdobiu 2021

Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii na Slovensku chceme členom SKrZ umožniť bezpečnú organizáciu ohlasovania prestupov/hosťovaní v riadnom prestupovom období v roku 2021. Ohlasovanie prestupov/hosťovaní bude preto okrem štandardného postupu umožnené aj elektronicky. 

Členovia SKrZ majú možnosť výberu, či svoju Žiadosť spracujú fyzicky štandardným postupom, alebo zvolia elektronickú formu. 

Štandardný postup ohlasovania prestupov/hosťovaní sa riadi Prestupovým poriadkom SKrZ.

Pokyny k prestupovému obdobiu 2021

Powered by WordPress and Bootstrap4