Category Archives: Technická komisia

Zápisnica TK 2/2017

Zápisnica zo zasadnutia Technickej komisie, konaného 3.3.2017 v Novom Meste nad Váhom

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára 2016 / 2017

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára ako kritérium na postup na Majstrovstvá SR, podľa hlavy II, bod 2. Súťažného Poriadku SKrZ pre sezónu 2016 / 2017.

Zápisnica TK 1/2017

Zápisnica zo zasadnutia Technickej komisie, konaného 4.2.2017 v Košiciach

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára 2016 / 2017

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára ako kritérium na postup na Majstrovstvá SR, podľa hlavy II, bod 2. Súťažného Poriadku SKrZ pre sezónu 2016 / 2017.

Zápisnica TK 3/2016

Zápisnica zo zasadnutia Technickej komisie, konaného 18.11.2016 v Banskej Bystrici

Zápisnica TK 2/2016

Zápisnica zo zasadnutia Technickej komisie, konaného 17.6.2016 v Nitre

ISU Communication No. 2000

ISU publikovala upravenú smernicu pre “Scale of Values, Levels of Difficulty and Guidelines for marking Grade of Execution” pre sezónu 2016/2017, vrátane zmien prijatých na kongrese v Dubrovniku.

ISU Communication No. 2000 (Revised)
ISU Communication No. 200 – slovenský preklad

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára 2015 / 2016

Redukovaný rebríček Slovenského Pohára ako kritérium na postup na Majstrovstvá SR, podľa hlavy II, bod 2. Súťažného Poriadku SKrZ pre sezónu 2015 / 2016.
Powered by WordPress and Bootstrap4