Category Archives: Technická komisia

Zápisnica TK č. 1/2023

skrz

Zápisnica TK č. 1_2023docx

Zoznam prestupov ku 24. 4. 2023

skrz

PRESTUPY 2021,2022,2023

Testy výkonnosti – Trnava, 24.9.2022

skrz

Testy Trnava 9.2022 – Propozície 

Testy Trnava – Časový rozpis

Testy Trnava 24.9.2022 – Záverečná správa

Testy výkonnosti – Humenné, 10.-11.9.2022

skrz

Testy Humenné 2022 – Propozície

Testy Humenné 2022 – Časový rozpis – aktualizovaný

Testy Humenné 2022 – Záverečná správa

Pokyny k registrácii pre sezónu 2022/2023

Pre úspešnú a kompletnú registráciu pre sezónu 2022/2023 sú potrebné nasledujúce kroky:

  1. Elektronická registrácia cez register.kraso.sk
  2. V prípade nových členov vyplnenie reg. hárku s podpisom člena/zákonného zástupcu (týka sa nových členov)
  3. Zaslanie potvrdenie o úhrade registračného poplatku za kolektívneho člena a individuálnych členov
  4. Zaslanie kompletného menného zoznamu členov klubu, ktorý sú na nasledujúcu sezónu registrovaní (možnosť stiahnuť priamo z registra)

Termín elektronickej registrácie (aktualizácia existujúcich členov, registrácia nových členov, ukončenie členstva) a zaslanie všetkých dokumentov fyzicky na adresu sekretariátu SKrZ je do 31.8.2022. Následne bude aktualizovaný aj Slovenský športový portál.

Registračné hárky, potvrdenie o zaplatený a 2x vytlačený kompletný menný zoznam členov musia byť zaslané aj fyzicky na adresu sekretariátu SKrZ rovnako do 31.8.2022.

Detailné pokyny sú v priloženom pdf súbore.

Pokyny k registracii pre sezónu 2022/2023

 

Prehľad prestupov v riadnom prestupovom období 2022

skrz

Prehľad prestupov v riadnom prestupovom období 2022

Pokyny k prestupovému obdobiu 2022

skrz

Vzhľadom k priaznivej pandemickej situácii na Slovensku sa bude nadchádzajúce prestupové obdobie riadiť výhradne Prestupovým poriadkom SKrZ bez akýchkoľvej výnimiek.

Všetka dokumentácia spojená so žiadosťou o prestup (žiadosť, potvrdenie o zaplatení prestupového poplatku a prípadne potvrdenie o zaplatení výchovného príjmacím klubom) musí byť zaslaná fyzicky poštou na sekretariát SKrZ v určenom období. Zároveň odporúčame zaslať scan všetkých dokumentov aj na adresu tk@kraso.sk.

 

Testy výkonnosti – Trebišov, 16.1.2022

skrz

Testy Trebišov 2022- Propozície

Testy Trebišov 2022 – Časový rozpis

Bezp. opatrenia – Testy Trebišov

Čestné prehlásenie – Neg. výsledok testu

Testy Trebišov – Záverečná správa

Powered by WordPress and Bootstrap4