Vyúčtovanie finančných prostriedkov

Informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu
(Zákon o športe § 65, ods. 6)
Powered by WordPress and Bootstrap4