Školenia trénerov 2013

Trénersko – metodická komisia v spolupráci s VV SKrZ uskutoční školenia trénerov I. II. a III. stupňa, semináre trénerov I. II. a III. triedy zamerané na výmenu trénerských preukazov a potvrdenie výkonnostných tried trénerov a doškoľovací seminár trénerov všetkých kvalifikačných stupňov zameraný na predĺženie platnosti trénerských preukazov.

 

Oznam – školenie trénerov 2013
Oznam o dodatočných seminároch trénerov 2013 – výmena preukazov
Oznam o doškoľovacích seminároch trénerov 2013

Powered by WordPress and Bootstrap4