Zápisnice TMK 2013

Zápisnice TMK 2013

Typ Zápisnice TMK 2013 Dátum
Zápisnica TMK č.7 / 2013 02.01.2014
Plnenie kritérií 2013/2014 medzinárodné preteky – príloha č.1a
Plnenie kritérií 2013/2014 slovenský pohár – príloha č.1b
Technické skóre pre ISU šampionáty 2013/2014 – príloha č.1c
Vyhodnotenie seminárov a školení trénerov v roku 2013 – príloha č.2
Nominačné kritéria na ZOH Soči 2014 – príloha č.3
Zápisnica TMK č.6 / 2013 30.10.2013
Náplne KP a VJ v sezóne 2013/2014 po RP – príloha č.1
Správa zo seminára TŠ a TC pre sólo – príloha č.2
Plnenie kritérií k 15.10.2013 – príloha č.3
Zápisnica TMK č.5 / 2013 02.09.2013
Návrh na rozdelenie fin. prostriedkov na prípravu pred JGP 2013 – príloha č.1
Pozvánka na previerky 2013 – príloha č.2
Previerky časový rozpis 2013 – príloha č.3
Previerky 2013 doplňujúce informácie – príloha č.4
Vyhodnotenie previerok 2013 – príloha č.5
Nominácia na JGP Košice 2013 po previerkach – príloha č.6
Dodatočná previerka Novella – príloha č.7
Zápisnica TMK č.4 / 2013 04.07.2013
Návrh nominačných kritérií na JGP – príloha č.1
Návrh nominačných kritérií na SZU Trentíno 2013 – príloha č.2
Nominačné kritéria na ISU šampionáty na sezónu 2013 – 2014 – príloha č.3 – platné
Náplne KP a VJ na sezónu 2013-2014 -príloha č.4
Comm.1790 – preklad – príloha č.5a
Stupne obtiažnosti (levely) – príloha č.5b
Návrh smernice na sledovanie – SÓLO 2013-2014 príloha č. 6a
Smernica na sledovanie – TANCE 2013- 2014 príloha č.6b
Preklad ISU Comm.1797 – príloha č.7
Zápisnica TMK č.3 / 2013 17.04.2013
Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 – 2013 – príloha č.2
Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 – 2013 – príloha č.2a
Plnenie smernice na sledovanie a hodnotenie pretekárov 2012 – 2013 – príloha č.2b
Vyhodnotenie JGP,GP, ISU šampionátov a medzinárodných pretekov v sezóne 2012-2013 – príloha č.3 – materiál TMK na VZ 2013
NÁVRH NA REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ na sezónu 2013-2014 – príloha č.4 – doplnok
ŠIRŠÍ VYBER, ZOH 2014, EYOF 2015 a 2017 – príloha č.5
Správa zo seminára ISU pre ŠD – príloha č.6
Správa o činnosti TMK za sezónu 2012-2013 – príloha č.7
Svetový rebríček ISU k 4.4.2013 – príloha č.8
Zápisnica TMK č.2 / 2013 04.04.2013
Návrh Nonimácie na MS 2013 – príloha č. 1
EYOWF 2013 Brašov – hodnotenie-príloha č.2
Plnenie – príloha č.3a
Plnenie kritérií 2012-2013_SP_final – príloha č.3b
Návrh na úpravu IK – príloha č.4
Zápisnica TMK č.1 / 2013 14.01.2013
Plnenie nominačných kritérií na EYOWF 2013 – príloha č.1
TESTY – úprava – príloha č.2
Plnenie kritérií 2012-2013 SP – plnenie k 10.01.2013 – príloha č.3a
Plnenie kritérií 2012-2013 MP – plnenie k 10.01.2013 – príloha č.3b
Technické skóre pre ISU šampionáty príloha č.4
Powered by WordPress and Bootstrap4