Sledované preteky v sezóne 2014/2015

VV SKrZ schválil návrh TMK, že v sezóne 2014-2015 bude sledovanie plnenia kritérií na zaradenie do výberu a reprezentácie iba na vopred určených – vybraných pretekoch SP + M-SR.

Medzi určené – vybrané preteky bude zaradený aj pretek Tirnavia Edea Ice Cup.

Smernica na Sledovanie pre zaradenie do výberu a repre

Powered by WordPress and Bootstrap4