Rada Predsedov – 27.10.2018

Výkonný výbor SKrZ si Vás dovoľuje pozvať na zasadnutie Rady predsedov za účasti členov VV SKrZ, členov Trénersko – metodickej a Rozhodcovskej komisie, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2018 (sobota) o 10:00 hod. v Bratislave, v aule Domu športu na Junáckej 6.

 Pozvánka a program

 Zapisnica z rady predsedov

 Vyjadrenie predsedníčky komisie pre testy

 Stanovisko TMK

  Uznesenie Výkonného Výboru SKrZ po Rade predsedov zo dňa 27.10.2018

Powered by WordPress and Bootstrap4